Տեղադրեք մեր անվճար հավելվածը: Այն շատ տեղ չի զբաղեցնի ձեր սարքի վրա

Ծառայությունների Պայմանները

1.ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ:

ՋԻ ՍՈՖԹ ՍՊԸ-ի նախագիծ Job.am-ը(“Job.am”) ողջունում է Ձեզ: Job.am-ը մատուցում է իր ծառայությունները ըստ հետևյալ Ծառայությունների Պայմանների, որոնք կարող են մեր կողմից ժամանակ առ ժամանակ թարմացվել՝ առանց Ձեզ տեղյակ պահելու: Դուք կարող եք ցանկացած պահի վերանայել Պայմանների ամենարդիական տարբերակը հղումով. https://www.job.am/terms/. Job.am- ի կողմից տրամադրվող ծառայություններից օգտվելիս Դուք և Job.am- ը ենթակա են նմանատիպ ուղեցույցներին կամ կանոններին, որոնք կիրառելի են տվյալ ծառայությունների համար։ Սրանով իսկ բոլոր նման ուղեցույցները կամ կանոնները ընդգրկվում են Ծառայությունների մատուցման պայմաններ-ում: Job.am- ը կարող է առաջարկել նաև այլ ծառայություններ, որոնք ղեկավարվում են այլ Ծառայությունների մատուցման պայմաններ-ով:

2.ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Job.am- ը օգտվողներին հնարավորություն է տալիս մուտք ունենալ ռեսուրսների, որոնման ծառայությունների, անհատականացված բովանդակության և բրենդային ծրագրավորման հարուստ հավաքածուին՝ իր ցանցի միջոցով, որտեղ կարող են մուտք գործել այժմ հայտնի կամ այսուհետև մշակված տարբեր սարքերով: («Ծառայություն»): Դուք նաև հասկանում և ընդունում եք, որ Ծառայությունը կարող է ներառել գովազդներ, և որ այդ գովազդները Ծառայությունը մատուցելիս կարևոր են Job.am-ի համար: Դուք նաև հասկանում և ընդունում եք, որ Ծառայոթյունը կարող է պարունակել Job.am-ի որոշակի կապի միջոցներ, ինչպիսիք են ծառայության հայտարարությունները, ադմինիստրատիվ նամակները և Job.am թերթը, և որ այս կապերը հանդիսանում են Job.am-ի անդամակցության մի մասը, և Դուք չեք կարող խուսափել դրանք ստանալուց: Եթե այլ բան հստակ նշված չէ, ցանկացած նոր առանձնահատկություն, որը վիճարկում կամ բարելավում է ընթացիկ Ծառայությունը՝ ներառյալ Job.am-ի նոր հատկությունների թողարկումը, ենթակա է Ծառայությունների Պայմաններին: Դուք հասկանում և համաձայն եք, որ Ծառայությունը մատուցվում է «AS-IS» սկզբունքով, և որ Job.am- ը ոչ մի պատասխանատվություն չի ստանձնում օգտագործողի հաղորդակցման կամ անհատականացման կարգավորումները ժամանակին պահելու, ջնջման, սխալ առաքման կամ ձախողման համար: Դուք պատասխանատու եք Ծառայություն մուտք գործելու համար, և այդ մուտքը կարող է նեռարել նաև «երրորդ կողմի» վճարներ(ինչպիսիք են Համանցանցային ծառայությունների մատակարարի կամ եթերաժամի վճար): Դուք պատասխանատու եք այս վճարների համար՝ ներառյալ այն վճարները, որոնք կապված են գովազդի տեղադրման հետ: Ի հավելում, Դուք պարտավոր եք ապահովել և պատասխանատու եք այն բոլոր սարքերի համար, որոնք կապահովեն Ձեր մուտքը դեպի Ծառայություն:

3.ՁԵՐ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

Հաշվի առնելով Ծառայությունից օգտվելը `Դուք հաստատում եք, որ օրինական տարիքի եք` պարտավորեցնող պայմանագիր կնքելու համար: Դուք նաև համաձայն եք. (ա) տրամադրել ճիշտ , ճշգրիտ, ընթացիկ և ամբողջական տեղեկատվություն Ձեր մասին՝ ինչպես հուշում է Ծառայության գրանցման ձևը («Գրանցման տվյալները») և (բ) պահպանել և անհապաղ թարմացնել գրանցման տվյալները դրանք ճիշտ , ճշգրիտ, ընթացիկ և ամբողջական պահելու համար: Եթե Դուք տալիս եք ոչ հավաստի, ոչ ճշգրիտ, ոչ ընթացիկ կամ թերի որևէ տեղեկություն, կամ Job.am- ը հիմնավորված հիմքեր ունի կասկածելու, որ նման տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, Job.am-ն իրավունք ունի կասեցնել կամ դադարեցնել Ձեր հաշիվը և մերժել Ծառայության ցանկացած ընթացիկ կամ ապագա օգտագործումը (կամ դրա որևէ մասը):

4.ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գրանցման տվյալները և Ձեր մասին որոշ այլ տեղեկություններ ենթակա են մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս գաղտնիության մեր ամբողջական քաղաքականությունը https://www.job.am/privacy_policy/

5.ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇԻՎ, ԳԱՂՏՆԱԲԱՌ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ:

Դուք կստանաք գաղտնաբառ և հաշվի նշան Ծառայության գրանցումը ավարտելուց հետո: Դուք պատասխանատու եք գաղտնաբառի և հաշվի գաղտնիության պահպանման համար և լիովին պատասխանատու եք Ձեր գաղտնաբառի կամ հաշվի տակ եղած բոլոր գործողությունների համար: Դուք համաձայն եք (ա) անմիջապես տեղեկացնել Job.am- ին Ձեր գաղտնաբառի կամ հաշվի ցանկացած ապօրինի օգտագործման կամ անվտանգության ցանկացած այլ խախտման մասին, և (բ) ապահովել ելք հաշվից՝ յուրաքանչյուր անգամ օգտվելուց հետո: Job.am- ը չի կարող և պատասխանատվություն չի կրում որևէ կորուստի կամ վնասի համար, որը առաջանում է սույն Բաժնի 5-րդ կետը չկատարելու դեպքում:

6.ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ՎԱՐՔԸ:

Դուք հասկանում եք, որ բոլոր տեղեկությունները, տվյալները, տեքստերը, գծապատկերները, պիտակները կամ այլ նյութեր («Բովանդակություն»), լինի դրանք հրապարակայնորեն տեղադրված կամ մասնավոր փոխանցված, հանդիսանում են միայն այն անձի պատասխանատվությունը, ով ստեղծել է այդպիսի բովանդակությունը: Սա նշանակում է, որ Դուք և ոչ թե Job.am- ը, ամբողջությամբ պատասխանատու եք այն բովանդակության համար, որը Դուք վերբեռնում եք, փակցնում կամ այլ կերպ դնում Ծառայության միջոցով: Ոչ մի դեպքում Job.am- ը որևէ կերպ պատասխանատվություն չի կրելու որևէ բովանդակության համար, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված, որևէ բովանդակային սխալների կամ բացթողումների, կամ որևէ բովանդակային կորստի կամ վնասի պատճառման համար, որը աառաջացել է տեղադրված կամ Ծառայության միջոցով հասանելի դարձրած որևէ բովանդակության օգտագործման արդյունքում:
Դուք համաձայն եք չօգտագործել Ծառայությունը հետևյալի համար.
Ա. վերբեռնել, հրապարակել կամ այլ կերպ հասանելի դարձնել ցանկացած բովանդակություն, որն անօրինական է, վնասակար, սպառնալից, բռնարար, ոտնձգող, խոշտանգող, զրպարտիչ, գռեհիկ, անպարկեշտ, ուրիշի գաղտնիությունը խոչընդոտող, ատելի, կամ ռասայական, էթնիկ կամ այլ կերպ առարկայական,
Բ. Վնասել փոքրերին՝ ցանկացած կերպ,
Գ. Կեղծել ցանկացած անձի կամ սուբյեկտի՝ ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, Job.am-ի պաշտոնատար անձի, ուղեցողի կամ հյուրընկալի կամ կեղծ հայտարարել կամ այլ կերպ խեղաթյուրել Ձեր պատկանելիությունը անձի կամ կազմակերպության հետ.
Դ. Կեղծել վերնագրերը կամ այլ կերպ շահարկել նույնացուցիչները`Ծառայության միջոցով փոխանցված ցանկացած բովանդակության ծագումը քողարկելու համար,
Ե. վերբեռնել, հրապարակել կամ այլ կերպ հասանելի դարձնել այնպիսի բովանդակություն, որը Դուք իրավունք չունեք հասանելի դարձնելու որևէ օրենքի կամ պայմանագրային կամ ֆիդուցիար հարաբերությունների ներքո (օրինակ ՝ ներսից ստացված տեղեկությունները, գույքային և գաղտնի տեղեկությունները, որոնք հայտնի են դարձել աշխատանքային հարաբերությունների ընթացքում կամ ոչ բացահայտման համաձայնագրերով):
Զ. Վերբեռնել, հրապարակել կամ այլ կերպ հասանելի դարձնել ցանկացած բովանդակություն, որը խախտում է ցանկացած կողմի արտոնագիր, ապրանքային նշան, ապրանքային գաղտնիք, հեղինակային իրավունքի կամ սեփականության այլ իրավունքներ:
Է. վերբեռնել, հրապարակել կամ այլ կերպ հասանելի դարձնել ցանկացած նյութեր, որոնք պարունակում են ծրագրային վիրուսներ կամ ցանկացած այլ համակարգչային կոդ, ֆայլեր կամ ծրագրեր, որոնք նախատեսված են ընդհատելու, ոչնչացնելու կամ սահմանափակելու ցանկացած համակարգչային ծրագրային ապահովման կամ ապարատային կամ հեռահաղորդակցական սարքավորումների գործառույթները,
Ը. միջամտել կամ խափանել Ծառայությանը, սերվերներին կամ ծառայությանը միացված ցանցերին կամ չհնազանդվել Ծառայությանը միացված ցանցերի պահանջներին, ընթացակարգերին, քաղաքականությանը կամ կանոնակարգերին.
Թ. դիտավորյալ կամ կանխամտածված կերպով խախտել տեղական, պետական, ազգային կամ միջազգային կիրառելի օրենսդրությունը.
Դուք ընդունում եք, որ Job.am- ը կարող է կամ չի կարող վերանայել Ձեր կողմից հասանելի դարձրած բովանդակությունը: Դուք նաև ընդունում եք, որ Job.am-ը և նրա նախագծողները իրավունք ունեն (բայց ոչ պարտավորություն) իրենց հայեցողությամբ վերանայել, մերժել կամ հեռացնել որևէ բովանդակություն, որը մատչելի է Ծառայության միջոցով: Առանց վերը նշվածի սահմանափակման, Job.am- ը և դրա նախագծողները իրավունք ունեն հեռացնել Ծառայությունների Պայմանները խախտող ցանկացած բովանդակություն: Համաձայն եք, որ Դուք պետք է գնահատեք և կրեք ցանկացած բովանդակության օգտագործմամբ կապված բոլոր ռիսկերը, ներառյալ ցանկացած բովանդակության ճշգրտության, ամբողջականության կամ օգտակարության վստահելիությունը:
Դուք գիտակցում եք և համաձայնում եք, որ Job.am-ը կարող է մուտք ունենալ, պահպանել և բացահայտել Ձեր հաշվի տեղեկությունները և բովանդակությունը, եթե դա անհրաժեշտ է օրենքով կամ բարեխղճորեն հավատալով, որ այդպիսի գործողությունը ողջամտորեն անհրաժեշտ է`
ա) հետևելու համար իրավական գործընթացին;
բ) գործարկելու Ծառայության Պայմանները.
գ) պատասխանելու այն պնդումներին, ըստ որի ինչ-որ բովանդակություն խախտում է երրորդ անձանց իրավունքները.
դ) պատասխանելու հաճախորդների սպասարկման վերաբերյալ Ձեր հարցումներին. կամ
ե) պաշտպանել Job.am- ի, դրա օգտագործողների և հասարակության իրավունքները, գույքը կամ անձնական անվտանգությունը: Դուք հասկանում եք, որ Ծառայության տեխնիկական մշակումը և փոխանցումը, ներառյալ ձեր բովանդակությունը, կարող են ներառել
ա) փոխանցումներ տարբեր ցանցերի միջոցով. և բ) միացնող ցանցերի կամ սարքերի տեխնիկական պահանջներին համապատասխանելու և հարմարվելու փոփոխություններ:
Դուք հասկանում եք, որ Ծառայությունը և ծրագրակազմը կարող են ներառել անվտանգության բաղադրիչներ, որոնք թույլ են տալիս պաշտպանել թվային նյութերը, և որ այդ նյութերի օգտագործումը ենթակա է Ծառայությանը բովանդակություն տրամադրող Job.am-ի և (կամ) բովանդակության մատակարարների կողմից սահմանված օգտագործման կանոններին: Դուք չպետք է փորձեք շրջանցել Ծառայության մեջ ներառված օգտագործման որևէ կանոն: Ցանկացած չարտոնված վերարտադրություն, հրապարակում, հետագա բաշխում կամ Ծառայությանը մատուցվող նյութերի ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ցուցադրումը խստիվ արգելվում է:

7.JOB.AM- ՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ ձեր տրամադրած ցանկացած տեղեկություն հավաստի, ճիշտ և ամբողջական է: Դուք բացառապես պատասխանատու եք Ձեր հայտարարությունների տեղադրման, պրոֆիլի, բովանդակության, հաղորդագրությունների, աուդիո, վիդեո, լուսանկարների, տեքստերի, պատկերների, հավաքածուներ կամ այլ տեղեկությունների համար («Օգտագործողի բովանդակություն»), որը դուք հրապարակում եք Job.am կայքում կամ փոխանցում այլ օգտատերերի:

8.ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ճանաչելով Համացանցի գլոբալ բնույթը, Դուք համաձայն եք հետևել տեղական բոլոր կանոններին՝ առցանց վարքի և ընդունելի բովանդակության վերաբերյալ:

9.ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐԸ ԼՐԱՑՎԱԾ Է ԿԱՄ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է ԴԱՐՁՐԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Job.am-ը չի պահանջում Ձեր հրապարակած բովանդակության տնօրինման իրավունքը: Այնուամենայնիվ, ներկայացնելով բովանդակությանը, որը դուք կամ մատչելի եք դարձնում ծառայության հրապարակայնորեն մատչելի տարածքներին ներառելու համար, Job.am- ին շնորհում եք հետևյալ արտոնագիրը(ները).
ա. Ինչ վերաբերում է ձեր բովանդակությանը, որը դուք ներկայացնում եք կամ մատչելի դարձնում Job.am Groups-ի հանրային հասանելի տարածքներում ընդգրկելու համար, այդպիսի բովանդակությունը Ծառայությունում օգտագործելու, տարածելու, վերարտադրելու, փոփոխելու, հարմարեցնելու, հրապարակայնորեն կատարելու և հանրայինորեն ցուցադրելու արտոնագիր է` բացառապես Ծառայության մատուցման նպատակների համար: Այս լիցենզիան գոյություն ունի միայն այնքան ժամանակ, երբ Դուք ընտրեք` շարունակեք ներառել Ծառայության մեջ այդպիսի բովանդակությունը և դադարեցվի այն ժամանակ, երբ Դուք հեռացնում եք, կամ Job.am-ը նման բովանդակությունը հեռացնում է Ծառայությունից:

10.ՆԵՐԴՆՈՒՄՆԵՐ JOB.AM- ին

Կարծիքներ, առաջարկություններ, փաստաթղթեր և (կամ) առաջարկներ («Ներդնումներ») Job.am- ին ներկայացնելով իր առաջարկության կամ հետադարձ կապի վեբ-էջերի միջոցով, Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ ՝ ա) Ձեր ներդնումները չեն պարունակում գաղտնի կամ գույքային տեղեկատվություն.
բ) Job.am- ը ոչ մի գաղտնիության պարտավորություն չունի, արտահայտված կամ ենթադրյալ՝ կապված ներդնումների մասով.
գ) Job.am- ը իրավունք ունի օգտագործել կամ բացահայտել (կամ ընտրել չօգտագործել կամ բացահայտել) այդպիսի ներդնումները ցանկացած նպատակով, որևէ ձևով, աշխարհի ցանկացած լրատվամիջոցում.
դ) Job.am- ը կարող է ունենալ մի բան, որը նման է արդեն քննարկման կամ մշակման մեջ գտնվող ներդնումներին.
ե) Ձեր ներդնումները ինքնաբերաբար դառնում են Job.am- ի սեփականությունը՝ առանց Ձեզ համար որևէ Job.am- ի որևէ պարտավորության. և
զ) Անկախ իրավիճակից, Դուք իրավունք չունեք պահանջել փոխհատուցում Job.am-ից:

11.ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ:

Դուք համաձայն եք հատուցել և զերծ պահել Job.am-ին և նրա դուստր ձեռնարկություններին, գործակալներին, աշխատակիցներին, գործընկերներին և լիցենզավորողներին որևէ հայցից կամ պահանջից, ներառյալ փաստաբանի ողջամիտ վճարները, որոնք կատարվել են որևէ երրորդ անձի կողմից, որն իր հերթին պայմանավորված է կամ բխող Ձեր կողմից հրապարակված բովանդակությունից(որը հասանելի եք դարձնել Ծառայության միջոցով) Ծառայությունից օգտվելիս, Ծառայության հետ կապ ունենալուց, Ծառայության պայմանների խախտման կամ այլ մեկի իրավունքների ոտնահարման միջոցով:

12.ՈՉ ՄԻ ՎԵՐԱՎԱՃԱՌՔ

Դուք համաձայնում եք չվերարտադրել, կրկնօրինակել, պատճենել, վաճառել, վերավաճառել կամ շահագործել Ծառայության որևէ մասը (ներառյալ ձեր Job.am- ի ID- ն), Ծառայության օգտագործումը կամ ծառայության մուտքը որևը առևտրային նպատակներով:

13.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՝ ԿԱՊՎԱԾ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՒ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՏ:

Դուք գիտակցում եք, որ Job.am- ը կարող է սահմանել Ծառայության օգտագործման հետ կապված ընդհանուր պրակտիկա և սահմանափակումներ՝ ներառյալ առավելագույն օրեր, երբ հրապարակումները, հաղորդագրությունները կամ այլ բեռնված բովանդակություն կպահեստավորվի Ծառայության կողմից, հայտարարությունների առավելագույն քանակ, բեռնված ֆայլերի առավելագույն չափ, սկավառակի առավելագույն հիշողությունը, որը Ձեզ կտրամադրվի Job.am սերվերներում և առավելագույն քանակը (առավելագույն տևողությունը), որ Դուք կարող եք մուտք գործել Ծառայություն՝ տվյալ ժամանակահատվածում: Համաձայն եք, որ Job.am- ը պատասխանատվություն չի կրում Ծառայության կողմից պահպանվող կամ փոխանցված այլ հաղորդագրությունների կամ այլ բովանդակություն ջնջման կամ պահպանման ձախողման համար: Դուք ընդունում եք, որ Job.am- ը իրավունք է վերապահում դուրս գալ այն հաշիվներից, որոնք անգործունակ են երկար ժամանակահատվածով: Դուք նաև ընդունում եք, որ Job.am-ը իրավունք ունի ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ կատարել այս ընդհանուր պրակտիկայում և սահմաններում:

14.ՓՈՓՈԽՈՒՄՆԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ:

Job.am- ը ցանկացած պահի և ժամանակ առ ժամանակ իրավունք է վերապահում փոփոխել կամ դադարեցնել՝ ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ, Ծառայությունը (կամ դրա որևէ մասը)՝ առանց նախազգուշացման: Համաձայն եք, որ Job.am- ը պատասխանատվություն չի կրում Ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև ՝ Ծառայության որևէ փոփոխության, կասեցման կամ դադարեցման համար:

15.ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ:

Համաձայն եք, որ Job.am- ը կարող է որոշակի պայմաններում և առանց նախազգուշացման անհապաղ դադարեցնել Ձեր Job.am- ի հաշիվը և մուտքը դեպի Ծառայություն: Նման դադարեցման պատճառը կարող է դառնալ, բայց չսահմանափակվել միայն
ա) Ծառայության Պայմանների կամ այլ ներառված համաձայնագրերի կամ ուղեցույցների,
բ) իրավապահ մարմինների կամ պետական այլ գերատեսչությունների կողմից կատարված պահանջները,
գ) Ձեր կողմից հաշվի դադարեցման հայցադիմումը,
դ) ծառայության կամ դրա որևէ մասի նկատմամբ ծառայության փոփոխությունը,
ե) տեխնիկական կամ անվտանգության անսպասելի խնդիրները,
զ) անգործությունը՝ երկարաձգված ժամանակահատվածներում,
է) Ձեր կողմից խարդախության կատարումն կամ ապօրինի գործողությունները և / կամ
ը) Ծառայությունների հետ կապված Ձեր կողմից ստանձնած ցանկացած վճարների չվճարումը: Ձեր Job.am հաշվի դադարեցումը ներառում է (ա) Ծառայության շրջանակներում բոլոր առաջարկների մուտքի փակումը, (բ) Ձեր գաղտնաբառի և դրա հետ կապված բոլոր տեղեկությունների, ֆայլերի և բովանդակության ջնջումը, և (գ) Ծառայության հետագա օգտագործման արգելք: Ավելին, համաձայն եք, որ գործի բոլոր դադարեցումները պետք է կատարվեն Job.am- ի հայեցողությամբ, և որ Job.am- ը պատասխանատվություն չի կրում Ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև` Ձեր հաշիվը դադարեցնելու համար:

16.ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ ԳՈՎԱԶԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ:

Ձեր նամակագրությունը կամ բիզնես-գործարքները կամ գովազդներին մասնակցելը, ներառյալ հարակից ապրանքների կամ ծառայությունների վճարումը և առաքումը, և ցանկացած այլ պայմաններ և երաշխիքներ, որոնք կապված են այդպիսի գործարքների հետ, բացառապես Ձեր և գովազդատու միջև են: Համաձայն եք, որ Job.am-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ տեսակի կորստի կամ վնասի համար, որը կրել եք որևէ նման գործարքի արդյունքում կամ Ծառայությունում այդպիսի գովազդատուների առկայության արդյունքում:

17.ՀՂՈՒՄՆԵՐ:

Ծառայությունը կարող է տրամադրել, կամ երրորդ կողմերը կարող են տրամադրել հղումներ դեպի Համաշխարհային այլ կայքեր կամ աղբյուրներ: Քանի որ Job.am-ը չունի հսկողություն այդպիսի կայքերի և ռեսուրսների վրա, Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Job.am- ը պատասխանատվություն չի կրում նման արտաքին կայքերի կամ ռեսուրսների առկայության համար, չի հաստատում և պատասխանատու չէ որևէ բովանդակության, գովազդի, արտադրանքի կամ այլ նյութերի համար, որոնք առկա են այդպիսի կայքերում կամ աղբյուրներում: Դուք նաև ընդունում և համաձայնում եք, որ Job.am- ը պատասխանատվություն չի կրում անմիջականորեն կամ անուղղակիորեն որևէ վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է կամ կապված է որևէ բովանդակության, ապրանքի կամ ծառայությունների հեը, որոնք կարող են օգտագործվել որևէ նման կայքի կամ ռեսուրսի միջոցով:

18. JOB.AM Ի ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ:

Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Ծառայությունը և Ծառայության հետ կապված օգտագործվող ցանկացած անհրաժեշտ ծրագրակազմ պարունակում են սեփական և գաղտնի տեղեկատվություն, որը պաշտպանված է կիրառական մտավոր սեփականության և այլ օրենքների միջոցով: Դուք նաև ընդունում և համաձայնում եք, որ գովազդներում, Ծառայության միջոցով կամ գովազդատուների կողմից Ձեզ ներկայացված տեղեկատվությանը վերաբերող բովանդակությունը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանների, սպասարկման նշանների, արտոնագրերի կամ այլ գույքային իրավունքներով և օրենքներով: Բացառությամբ հստակ սահմանված օրենքի կամ Job.am- ի և գովազդատուների կողմից լիազորությունների, Դուք համաձայն եք չփոխել, վարձակալել, փոխառել, վաճառել, տարածել կամ ստեղծել ածանցյալ աշխատանքներ ՝ հիմնված Ծառայության կամ Ծրագրային ապահովման վրա՝ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն:

19. ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ:

Դուք բացահայտորեն հասկանում և համաձայնում եք, որ. ա) Ծառայությունից օգտվելը Ձեր միակ ռիսկն է: Ծառայությունը մատուցվում է «ինչպես կա» և «ինչպես մատչելի» հիմունքներով: Job.am- ը և նրա դուստր ձեռնարկությունները, սպաները, աշխատակիցները, գործակալները, գործընկերները և լիցենզավորողներն ակնհայտորեն մերժում են ցանկացած տեսակի բոլոր երաշխիքները ՝ լինի դրանք արտահայտված կամ ենթադրյալ, ներառյալ, բայց չսահմանափակված, վաճառականության ենթադրյալ երաշխիքները, ըստ նպատակահարմարության և առանց խախտումների:
բ) Job.am-ը և նրա դուստր ձեռնարկությունները, սպաները, աշխատակիցները, գործակալները, գործընկերները և լիցենզավորողները երաշխիք չեն տալիս, որ (i) ծառայությունը կհամապատասխանի Ձեր պահանջներին. (ii) ծառայությունը կլինի անխափան, ժամանակին, անվտանգ կամ առանց սխալների; (iii) արդյունքները, որոնք կարող են ստացվել ծառայության օգտագործման արդյունքում, ճշգրիտ կամ հուսալի կլինեն. (iv) ծառայության միջոցով Ձեր կողմից ձեռք բերված ցանկացած արտադրանքի, ծառայությունների, տեղեկատվության կամ այլ նյութի որակը կհամապատասխանի Ձեր սպասումներին. և (v) ծրագրաշարի ցանկացած սխալ կուղղվի:
գ) Ծառայության օգտագործման միջոցով ներբեռնված կամ այլ կերպ ձեռք բերված ցանկացած նյութ հասանելի է Ձեր հայեցողությամբ և ռիսկով, և բացառապես Դուք պատասխանատու կլինեք Ձեր համակարգչային համակարգի ցանկացած վնասի կամ տվյալների կորստի համար, որոնք արդյունք են որևէ այդպիսի նյութի բեռնման:
դ) Ոչ մի խորհուրդ կամ տեղեկատվություն, լինի դա բանավոր, թե գրավոր, որը ձեռք է բերվել Ձեր կողմից job.am- ից, ծառայությունից կամ դրա միջոցով, չի կարող ստեղծել որևէ երաշխիք, որը չի նշվում Ծառայությունների Պայմաններում:
ե. Օգտագործողների փոքր տոկոսը կարող է զգալ էպիլեպտիկ նոպաներ, երբ համակարգչի էկրանին ենթարկվում են որոշակի թեթև նախշերով ծառայությունն օգտագործելիս: Որոշ պայմաններ կարող են առաջացնել նախկինում չբացահայտված էպիլեպտիկ ախտանիշներ նույնիսկ այն օգտվողների մեջ, ովքեր չունեն նախնական ախտորոշում կամ էպիլեպսիա: Եթե Դուք, կամ Ձեր ընտանիքում որևէ մեկը ունեք էպիլեպտիկ վիճակ, նախքան ծառայությունն օգտագործելը խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ: Անմիջապես դադարեցրեք ծառայության օգտագործումը և խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ, եթե ծառայությանը գործածելիս ուենում եք հետևյալ ախտանիշներից որևէ մեկը՝ գլխապտույտ, փոփոխված տեսողություն, աչքի կամ մկանների ճոճում, հիշողության կորուստ, ապակողմնորոշում, որևէ կամակոր շարժում կամ ցնցում:

20.ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ:

Դուք հստակ հասկանում և համաձայնում եք, որ job.am- ը և դրա դուստր ձեռնարկությունները, սպաները, աշխատակիցները, գործակալները, գործընկերները և լիցենզավորողները Ձեր առջև պատասխանատվություն չեն կրում որևէ ուղղակի, անուղղակի, միջադեպային, հատուկ, հետևանքային կամ օրինակելի վնասի համար՝ ներառյալ, բայց չսահմանափակված միայն, շահույթի կորստի, բարի կամքի, տվյալների կամ այլ ոչ նյութական կորուստների վնասը (նույնիսկ եթե job.am- ին տեղեկացվել են այդպիսի վնասների հնարավորության մասին), որոնց պատճառներից են. (i) ծառայությունը օգտագործելը կամ օգտագործելու անկարողությունը. (ii) փոխարինող ապրանքների և ծառայությունների գնման գինը, որը բխում է գնված կամ ձեռք բերված հաղորդագրություններից կամ ծառայություններից ստացված ցանկացած ապրանքների, տվյալների, տեղեկատվության կամ ծառայությունների ձեռքբերման արդյունքից, iii) Ձեր տվյալների չարտոնված մուտքը կամ փոփոխությունը, (iv) ծառայության վերաբերյալ որևէ երրորդ կողմի հայտարարությունները կամ վարքագիծը. կամ (v) ծառայությանը վերաբերող ցանկացած այլ հարց:

21. Բացառություններ և սահմանափակումներ

Որոշ իրավասություններ թույլ չեն տալիս որոշակի երաշխիքների բացառումը կամ սահմանափակումը կամ պատասխանատվության բացառումը պատահական կամ հետեւանքային վնասների համար: Հետևաբար, 19-րդ և 20-րդ բաժինների վերը նշված սահմանափակումները չեն կարող կիրառվել Ձեզ համար:

22.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏՈՒԿ ՀՈՐԴՈՐ:

Եթե դուք մտադիր եք ստեղծել կամ միանալ որևէ ծառայության, ստանալ կամ խնդրել Ծառայությունից որևէ նորություն, հաղորդագրություններ, ազդանշաններ կամ այլ տեղեկություններ ընկերությունների վերաբերյալ, բաժնետոմսերի գների, ներդրումների կամ արժեթղթերի վերաբերյալ, խնդրում ենք կրկին կարդալ վերը նշված 19-րդ և 20-րդ բաժինները: Բացի այդ, այս տեսակի տեղեկատվության համար, մասնավորապես, տեղին է «Թող ներդրողը զգուշանա» արտահայտությունը: Ծառայությունը մատուցվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով, և Ծառայության մեջ ներառված որևէ բովանդակություն նախատեսված չէ առևտրի կամ ներդրումների համար: Job.am- ը և դրա լիցենզավորված անձինք պատասխանատվություն չեն կրում Ծառայության միջոցով փոխանցված կամ հասանելի ցանկացած տեղեկության ճշգրտության, օգտակարության կամ մատչելիության համար, և պատասխանատու չեն այդ տեղեկատվության հիման վրա առևտրի կամ ներդրումների վերաբերյալ որոշումների համար:

23.ՈՉ ՄԻ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՇԱՀԱՌՈՒ:

Դուք համաձայն եք, որ բացառությամբ այս Ծառայությունների պայմաններում նշվածի, երրորդ կողմի շահառուներ չեն լինի այս պայմանագրում:

24.ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Job.am- ը կարող է Ձեզ ծանուցումներ տրամադրել՝ ներառյալ Ծառայության պայմանների փոփոխություններին վերաբերող հարցերը, էլ. փոստով, կանոնավոր փոստով, SMS- ով, MMS- ով, տեքստային հաղորդագրությամբ, Ծառայությունում տեղադրված գրառումներով կամ այլ խելամիտ միջոցներով:

25.ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ:

JOB.AM-ը, Job.am տարբերանշանը, ապրանքային նշաններն ու սպասարկման նշանները, այլ Job.am լոգոտիպերը և ապրանքատեսակների, սպասարկման անվանումները ՋԻ ՍՈՖԹ ՍՊԸ- ի ապրանքային նշաններ են: Առանց Job.am- ի նախնական թույլտվության, Դուք համաձայն եք որևէ ձևով չցուցադրել կամ օգտագործել Job.am- ի նշանները:

26.ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ և ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՝ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԱՄ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

Job.am- ը հարգում է ուրիշների մտավոր սեփականությունը, և մենք մեր օգտվողներից խնդրում ենք նույնը անել: Համապատասխան հանգամանքներում և իր հայեցողությամբ Job.am- ը կարող է անջատել և (կամ) դադարեցնել այն օգտվողների հաշիվները, որոնք կարող են կրկնել խախտումներ: Եթե կարծում եք, որ Ձեր աշխատանքը պատճենվել է այնպես, որ դա հեղինակային իրավունքի խախտում է հանդիսանում, կամ Ձեր մտավոր սեփականության իրավունքը այլ կերպ խախտվել է, խնդրում ենք տրամադրել Job.am- ի Հեղինակային իրավունքի գործակալին հետևյալ տեղեկությունները. ա) հեղինակային իրավունքի կամ մտավոր սեփականության սեփականատիրոջ անունից հանդես գալու համար լիազորված անձի էլեկտրոնային կամ ֆիզիկական ստորագրությունը,
բ) Այն հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության կամ այլ մտավոր սեփականության նկարագրությունը, որը Ձեր պնդմամբ խախտվել է,
գ) նկարագրությունը, թե որտեղ է գտնվում ձեր հայտարարությունը խախտող նյութը,
դ) Ձեր հասցեն, հեռախոսահամարը և էլ. փոստի հասցեն,
ե) Ձեր կողմից հայտարարություն, որ Դուք ունեք ապացույց, որ վիճարկվող օգտագործումը հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ, դրա գործակալի կամ օրենքի կողմից լիազորված չէ,
զ) Ձեր կողմից արված հայտարարություն, որ Ձեր ծանուցման վերը նշված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է, և որ Դուք հեղինակային իրավունքի կամ մտավոր սեփականության սեփականատերն եք կամ իրավասու եք գործել հեղինակային իրավունքի կամ մտավոր սեփականության սեփականատիրոջանունից: Հեղինակային իրավունքի կամ մտավոր սեփականության այլ խախտումների մասին հայցերի գործակալի հետ կարող եք կապ հաստատել հետևյալ էլ.փոստով՝ info@job.am

27.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ամբողջ համաձայնագիր: Ծառայությունների Պայմանները կազմում է Ձեր և Job.am- ի միջև կնքված ամբողջ համաձայնագիրը և ղեկավարում է Ձեր ծառայությունը օգտագործելը ՝ վերադասելով Ձեր և Job.am- ի միջև նախնական ցանկացած պայմանավորվածության Ծառայության վերաբերյալ: Կարող եք նաև ենթակա լինել լրացուցիչ պայմանների, որոնք կարող են կիրառվել, երբ Դուք օգտագործում եք կամ ձեռք եք բերում այլ Job.am ծառայություններ, դուստր ձեռնարկություններ, երրորդ կողմի բովանդակություն կամ երրորդ կողմի ծրագրակազմ: Պայմանների հրաժարում և խստություն: Job.am- ի կողմից Ծառայության Պայմանների որևէ իրավունք կամ դրույթ չկիրառելը չի առաջացնում նման իրավունքից կամ դրույթներից հրաժարում: Եթե Ծառայության որևէ դրույթ իրավասության դատարանի կողմից անվավեր ճանաչվի, կողմերը, այնուամենայնիվ, համաձայնում են, որ դատարանը պետք է ջանա ջանքեր գործադրել կողմերի մտադրությունների համար, ինչպես արտացոլված է դրույթում, իսկ Ծառայության մյուս դրույթները շարունակում են ունենալ լիարժեք ուժ և ազդեցություն:
Վերապրելու և չփոխանցելու իրավունք չկա: Համաձայն եք, որ Ձեր Job.am հաշիվն անփոխանցելի է, և Ձեր հաշվում առկա Job.am ID- ի կամ բովանդակության նկատմամբ ցանկացած իրավունք ավարտվում է Ձեր մահից հետո: Մահվան վկայականի պատճենը ստանալուց հետո Ձեր հաշիվը կարող է դադարեցվել, և դրա բոլոր պարունակությունները մշտապես ջնջվել:
Սահմանափակումների կանոնադրություն: Դուք համաձայն եք, որ անկախ որևէ կանոնադրությունից կամ օրենքից, Ծառայության կամ Ծառայության Պայմանների օգտագործման հետ կապված կամ առնչվող գործողությունների պատճառներից որևէ մեկը կամ պահանջը պետք է ներկայացվի մեկ (1) տարվա ընթացքում `այդպիսի հայցադիմումի կամ գործողության պատճառ դառնալուց հետո:
Ծառայության Պայմանների բաժնի վերնագրերը միայն հարմարության համար են և չունեն որևէ իրավական կամ պայմանագրային ազդեցություն:

28.ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ

Խնդրում ենք տեղեկացնել Ծառայության Պայմանների ցանկացած խախտման մասին էլ.փոստով ՝ info@job.am