Տեղադրեք մեր անվճար հավելվածը: Այն շատ տեղ չի զբաղեցնի ձեր սարքի վրա

«ՍԵՅՍՄՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհ 46

Աշխատանք «ՍԵՅՍՄՇԻՆ»-ում

Ճարտարապետ Երևան - 31.08.2022

«ՍԵՅՍՄՇԻՆ» ՍՊԸ-ի մասին

«ՍԵՅՍՄՇԻՆ»  Ընկերությունը հիմնադրվել է  2015 թվականին և  հանդիսանում  է  շինարարության  ոլորտում լիցենզավորված  ինժեներական  ծառայություններ մատուցող  առաջատար  կազմակերպություն:

Մեր Ընկերությունը իրականացնում  է ՝
Հասարակական, բնակելի, արտադրական շենքերի և շինությունների ճարտարապետական նախագծում:
Ցանկացած տիպի ինժիներական կոմունիկացիաների նախագծում
Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն 
Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն և սեյսմիկ խոցելիության գնահատում (ակնադիտական և գործիքային եղանակներով)
Շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների լաբորատոր փորձարկումների իրականացում (քայքայող և չքայքայող մեթոդներով)
Գեոդեզիական աշխատանքներ
Կադաստրային չափագրում
Մեր թիմը բաղկացած է բանիմաց և փորձառու մասնագետներից:
Ընկերությունը ունի ժամանակակից չքայքայող մեթոդներով  աշխատող սարքավորուներից բաղկացած շինարարական կոնստրուկցիաների փորձարկման լաբորատորիա: