Blog

Career related websites and materials

Additional Information

11/2/2018 1794 views

Writing a perfect Cover Letter

It`s a short document that accompanies your CV.

11/2/2018 904 views

Having a successful Job Interview

The interview is the final step for you to get the job, and is probably the most important one! Here you will need to “sell” yourself as the person best suited to fill in the position.

11/2/2018 790 views

Ամենատարօրինակ մասնագիտությունները, որոնց մասին քչերը գիտեն

Աշխարհում գոյություն ունեն տարբեր մասնագիտություններ, որոնք հասանելի չեմ մեծամասնությանը և շատերի համար կարող են թվալ տարօրինակ, քանի որ դժվար է կռահել, թե որտեղ կարելի է սովորել այդ մասնագիտությունները։ Այս թեմայի շուրջ էլ ներկայացնում ենք 10 մասնագիտություններ, որոնք համարվում են աշխարհում ամենաարտասովորները։

8/20/2018 2070 views

Մոլորակի ամենահաջողակ մարդկանց առաջին մասնագիտությունները

Ոչ բոլոր միլիարդատերերն են ծնվել հսկա կարողությունների մեջ և մեծացել շքեղ կյանք վարելով։ Նրանց մեծամասնությունը սկսել է իր փառահեղ ճանապարհը ամենացածր աստիճանից...

7/19/2018 2182 views