Get our free app. It won't take up space on your device

Գործադիր Տնօրեն

MEYRON WINE

Industry: Production, Operations, Executive, Upper Management

City: Yerevan

Salary: 2,100,000

Employment type: Full time

Deadline: 9/4/2022

Work experience: Senior

Նկարագրություն

MEYRON WINE պրեմիում դասի հայկական գինիներ արտադրող ընկերությունը փնտրում է աշխատանքային փորձով գործադիր տնօրեն:

https://www.facebook.com/meyronwine

https://www.instagram.com/meyronwine/

https://www.youtube.com/watch?v=itQ3UBgRh_8

Աշխատավարձի չափը

Սկսած 800 000 ՀՀ դրամից

Պլան կատարելուց 1 450 000 ՀՀ դրամ

1 տարվա հեռանկարում` 2 100 000 ՀՀ դրամ

և հաշվառվում է անհատական հետևյալ կերպ`

700 000 ֆիքսված + 100 000 փոխհատուցում + 5% հիմնարկի եկամուտից

Պարտականություններ

 • Մշակել Ռազմավարական նպատակների հասնելու պլաններ, ստեղծել և ընդլայնել շուկան, զարգացնել ընկերության դերը շուկայում և ապահովել ուժեղ մրցունակ դիրք
 • Մշակել ռազմավարություն վաճառքների խթանման և աշխատակազմի մոտիվացման համար
 • Օժանդակել կազմակերպության վաճառքի կազմակերպմանը և խթանմանը
 • Կազմակերպել պլանավորված ցուցանիշների իրականացման գործընթացներ
 • Պլանավորել և կազմակերպել առօրյա աշխատանքային գործընթացը, իրականացնել շուկայի մոնիթորինգ
 • Համակարգել, վերահսկել և ղեկավարել անձնակազմի աշխատանքը
 • Լուծել հաճախորդների սպասարկման հետ կապված խնդիրները
 • Պլանավորել անձնակազմի հետ կապված բոլոր աշխատանքները
 • Կազմակերպել սպասարկման որակի բարձրացմանն ուղղված աշխատանքները
 • Ներգրավել պոտենցիալ հաճախորդներին
 • Իրականացնել աշխատանքներ վաճառքի ծավալների և հաճախորդների բազայի ընդլայնման, սպասարկման որակի ու արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ
 • Իրականացնե տեղեկատվության վերլուծություններ արտադրանքի պահանջարկի, սպառման ծավալների, գնային քաղաքականության, սպառողների նախասիրությունների վերաբերյալ
 • Կազմակերպել պլանավորված ցուցանիշների իրականացման գործընթացներ, իրականացնել շուկայի մոնիթորինգ
 • Պլանավորել ընթացիկ աշխատանքները ու մշակել կարճաժամկետ և երկարաժամկետ զարգացման պլան
 • Ստեղծել գործարար հարաբերություններ գործընկերների հետ
 • Ղեկավարել, արդյունավետ կազմակերպել վաճառքի բաժնի աշխատանքները
 • Մշակել Ռռազմավարական նպատակների հասնելու պլաններ, ստեղծել և ընդլայնել շուկան, զարգացնել ընկերության դերը շուկայում և ապահովել ուժեղ մրցունակ դիրք
 • Համակարգել տարեկան վաճառքի և բյուջեի կանխատեսումները
 • Արտասահմանյան շուկայի ուսումնասիրություն և պոտենցիալ գործընկերների որոնում
 • Պայմանագրի կազմում, փաստաթղթային ապահովում
 • Օրենսդրական ստանդարտների պահպանում
 • Ոլորտի հիմնական գործընկերների հետ բանակցությունների վարում, առաջարկների վերլուծում, հավանության արժանացած առաջարկների ձեռքբերում
 • Մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում` ֆինանսական ցուցանիշների բարելավման նպատակով
 • Ֆինանսական հոսքերի կառավարում
 • Դրամական հոսքերի, կապիտալի և գործառնական ծախսերի վերահսկում
 • Աշխատանք բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների հետ
 • Եկամուտների և ծախսերի վերլուծության ապահովում
 • Մշակել և իրականացնել ներքին ֆինանսական վերահսկողություն և ընթացակարգեր
 • Հատուկ CRM կազմակերպությունում ներդրած ծրագրի ուսումնասիրում, տիրապետում և կառավարում
 • Աշխատանքային ժամը` ըստ աշխատանքի ամբողջ ծավալի ժամանակին կատարման անհրաժեշտության

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 7 տարվա աշխատանքային փորձ կառավարման ոլորտում
 • Համակարգչային գիտելիքների գերազանց տիրապետում՝ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Էլ. փոստային ծրագրեր
 • Գրագետ խոսք, հաղորդակցման հմտություններ, խնդիրների լուծման և բանակցություններ վարելու գերազանց կարողություն
 • Հաճախորդների հետ աշխատելու ունակություն,
 • Նպատակասլացություն և կազմակերպչական ունակություններ,
 • Արդյունավետ վաճառք իրականացնելու համար նոր ուղիների որոնման ունակություն
 • Շուկայի ուսումնասիրության մեթոդների և չափորոշիչների գերազանց իմացություն
 • Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու հմտություն
 • Վաճառքի և մարքեթինգի ոլորտի ընդհանուր տիրապետում
 • Աշխատակազմի կառավարման փորձառություն
 • Կարգապահություն, պատասխանատվության բարձր զգացում և սթրեսակայունություն
 • Ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ, սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
 • Միջանձնային հարաբերությունների հաստատման հմտություն
 • Թիմում աշխատելու և կազմակերպչական լավ հմտություններ
 • Խնդիրները նկատելու և դրանց օպտիմալ լուծումներ առաջադրելու ունակություն
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Աշխատակազմի ամենօրյա աշխատանքի համակարգման և ժամանակի ճիշտ կառավարման հմտություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների ազատ տիրապետում (գրավոր և բանավոր)
 • Անձնական մեքենայի առկայություն
 • Տարիքը՝ 35-50

Հավելյալ նշումներ

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են ուղարկել ռեզյումե նշված էլ․հասցեին։

How to apply?

Complete the application form
Full Name is required
Phone is required
Enter a valid email address

Ունե՞ք անձնական մեքենա

This field is required

Cover letter (optional)

*1500 chars max

Resume

max. 4MB .doc, .docx, .pdf

SHARE: