Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր մասնագետ, Գործընթացների կառավարման բաժին

Converse Bank CJSC

Industry: Project, Product Management
Deadline: 6/18/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

Կոնվերս բանկը փնտրում է գլխավոր մասնագետի, ով կիրականացնի Բանկի էլեկտրոնային և թղթային արխիվի փոխակերպման նախագծի մշակումը և ղեկավարումը:

Պարտականություններ

 • Արխիվացման գործընթացի նախագծի կառավարման աշխատանքային պլանի մշակում և ներկայացում,
 • Ըստ ոլորտների և/կամ կառուցվածքային/տարածքային ստորաբաժանումների Բանկի փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի գույքագրում և պահպանման/արխիվացման գործընթացի սահմանում,
 • Բանկում որոշումների կայացման իրավասու անձանց/կոլեգիալ մարմինների որոշումների/արձանագրությունների պահպանման/արխիվացման մեխանիզմների սահմանում,
 • Բանկում փաստաթղթավորման թվայնացման համակարգի տեսլականի մշակում,
 • Արխիվի թվայնացման աշխատանքների ապահովում,
 • Աշխատակազմի աշխատանքային գործընթացների օպտիմիզացում,
 • Բանկի շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ ընթացիկ աշխատանքների համակարգում,
 • Արխիվացման հետ կապված Բանկի ներքին գործընթացների սխեմատիկ նկարագրության կազմում,
 • Նախագծի շրջանակներում հանձնարարականների կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողություն,
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթներ:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտության, կառավարման կամ այլ ճշգրտիտ գիտությունների ոլորտում),
 • Նվազագույնը 2 տարվա նախագծերի կառավարման փորձ,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • MS office փաթեթի լավ իմացություն,
 • Արխիվային գործի իմացություն,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Տրամաբանական և վերլուծական մտածելակերպ,
 • Թվային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ խորացված գիտելիքներ,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Մտքերը ձևակերպելու և շարադրելու գերազանց հմտություններ,
 • Առաջադրանքներն ինքնուրույն կատարելու ունակություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ:

Հավելյալ նշումներ

Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

conv244454@job.am