Get our free app. It won't take up space on your device

ԶԻԼ-131 քարշակի տեխ.օգնության վարորդ

«Երևանի Էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ

Industry: Other
Deadline: 2/18/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work schedule: In shifts
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

«Երևանի Էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում ԶԻԼ-131 քարշակի տեխ.օգնության վարորդի։

Պարտականություններ

  • քարշակման եղանակով տրոլեյբուսների տեղափոխում
  • Երևանի ճանապարհների լավ իմացություն
  • կատարել աշխատանքից բխող այլ պարտականություններ

Պահանջներ

  • E կարգի վարորդական իրավունք
  • աշխատանքային փորձ 1-3 տարի
  • կցորդիչով մեքենայի վարման հմտություններ
  • 45-55 տարեկան

Հավելյալ նշումներ

Հերթափոխով /օր ու մեջ/

How to apply?
* The employer marked form fields as mandatory.
Full Name is required
Enter a valid email address
Cover letter
*You can write up to 1500 characters

Resume