Get our free app. It won't take up space on your device

Վեբ-դիզայնի դասախոս

Երևանի Հայբուսակ Համալսարան

Industry: Education, Training, Instruction
Deadline: 2/22/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work schedule: Other
Work experience: Senior

Նկարագրություն

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան ՍՊԸ-ն Բազային քոլեջում դասախոսելու համար փնտրում է մանկավարժական հմտություններով գեղարվեստական նախագծում մասնագիտության՝ վեբ-դիզայներ որակավորված մասնագետի, հետևյալ առարկաները դասախոսելու նպատակով․

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

 • Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկա,
 • Դիզայնի պատմություն,
 • Տիպոգրաֆիկայի հիմունքներ,
 • Գծանկարչության հիմունքներ,
 • Ծավալային և տոնային խնդիրների լուծումը գծանկարում,
 • Էրգոնոմիկա և մոդելավորման սկզբունքներ,
 • Գունաբանության հիմունքներ,
 • Կոմպոզիցիոն օրինաչափություններիկիրառումը գծանկարում,
 • Հոգեբանության հիմունքներ

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

 • Համակրգչային կետային գրաֆիկա,
 • Համակարգչային վեկտորային գրաֆիկա
 • Եռաչափ մոդելավորման տեխնոլոգիա -2d, 3d օբյեկտների մոդելների ստեղծում
 • Եռաչափ մոդելավորման տեխնոլոգիա - մոդելների վիզոալիզացիա (Render)
 • Եռաչափ մոդելավորման տեխնոլոգիա - մոդելների անիմացիա
 • Գովազդային նյութերի մշակում
 • Վեբ կայքի նախագծում
 • Վեբ կայքի ոճավորում և ծրագրային դրվագների համադրում
 • Վեբ կայքի ինտերֆեյսի թեստավորում և թերությունների շտկում և այլ առարկաներ նախատեսված ուսումնական պլանով

Պարտականություններ

 • Ուսուցումը իրականացնել կրթական պետական չափորոշիչներին համապատասխան:
 • Ապահովել կրթական գործունեության բարձր արդյունավետությունը, զարգացնել ուսանողների ինքնուրույնությունը, ստեղծագործական և նախաձեռնողական կարողությունները՝ դրանով իսկ նպաստելով ուսանողակենտրոն ուսուցմանը:
 • Կիրառել դասավանդման առավել արդյունավետ մեթոդները, միջոցներն ու ձևերը, ուսանողների կողմից անհրաժեշտ տեսական և կիրառական գիտելիքների ավելի լավ յուրացմանը, ինչպես նաև վերլուծական աշխատանքի հմտությունների ձևավորմանը նպաստող մանկավարժական ինտերակտիվ մեթոդների տեխնոլոգիաները:
 • Վարել դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ, սեմինարներ, ամփոփիչ հարցազրույցներ, ստուգազրույցներ, գործնական խաղեր, թեսթավորումներ:
 • Ընդունել և ստուգել կուրսային աշխատանքները, ռեֆերատները, ստուգողական գրավոր աշխատանքները, դիպլոմային ավարտական աշխատանքները:
 • Ընդունել ստուգարքներ և քննություններ:
 • Մասնակցել ուսանողի արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաների ծրագրերի մշակմանը:
 • Կազմակերպել կրթության գիտական բարձր մակարդակ ապահովող գիտահետազոտական աշխատանքները և ուսանողներին ներգրավել այդ աշխատանքներում:
 • Մասնակցել ստորաբաժանման նիստերին:
 • Ապահովել ուսումնական կարգապահությունը, հսկել դասերին ուսանողների հաճախելիությունը:
 • Բարձրացնել սեփական գիտակրթական մակարդակը, կատարելագործել մասնագիտական որակավորումը, մանկավարժական վարպետությունը և գործնական փորձը:

Պահանջներ

 • Բարձրագուն, ցանկալի է ՀԱՊ Համալսարանի շրջանավարտ
 • Աշխատանքային փորձ՝ 3 տարի և ավել
 • Աշխատակիցներին և ուսանողներին ուղղորդելու, աշխատանքային հանձնարարություններ կազմակերպելու, առաջնահերթությունները որոշելու և պլանավորելու կարողություն:
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողություն:
 • Բարդ առաջադրանքները վերլուծելու, մեկնաբանելու և համապարփակ լուծումներ մշակելու կարողություն:
 • Ուսանողների և աշխատողների հետ արդյունավետ շփվելու հմտություն:
 • HTML/CSS, վեբ դիզայն, կայքի գրաֆիկական դիզայն, նախագծում, ինտերֆեյսի դիզայն, ծրագրավորման հմտություններ, նկարազարդման գործիքներ, մուլտիմեդիա բովանդակության մշակում, կայքի հնարավորությունների ընկալում
 • ներկայություն համացանցում
 • դիզայներական գործիքների իմացություն, այդ թվում՝ Photoshop, Illustrator
 • ստեղծագործականության և երևակայության առկայություն
 • թիմում աշխատելու կարողություն
 • ներանձնային լավ որակներ և հաջողորդակցման հմտություններ

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրերը և ժամերը՝ կարգավորվում են ըստ ուսումնական աշխատանքային ծանրաբեռնվածության։

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

[email protected]