Get our free app. It won't take up space on your device

Վաճառող Մատուցող

Baguette & Co

Industry: Restaurants, Food Services
Deadline: 12/25/2022
City: Yerevan
Employment type: Full time

Baguette & Co
Ֆրանսիական հացի և հրուշակեղենի սրճարանը փնտրում է մատուցող/ուհի - վաճառող/ուհի:
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:

Մեր արժեքներն են

 • Մենք հաճախորդամետ ենք
 • Մենք հարգում ենք միմյանց
 • Մենք ապահովում ենք կարիերայի աճ

Պահանջներ

 • 18-35 տարեկան
 • Սեռը՝ արական, իգական
 • Լինել ժպտերես
 • Տարրական անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է
 • Կիրթ խոսք և վարվելակերպ, ճկունություն
 • Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ

Մենք տրամադրում ենք նաև.

 • Պաշտոնապես ձևակերպված աշխատանք
 • Անվճար սնունդ

Ռեզյումեներն ուղարկել հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

How to apply?
The employer marked form fields as mandatory. *
Full Name is required
Phone is required
Cover letter
*You can write up to 1500 characters

Resume