Get our free app. It won't take up space on your device

Շուկայի զարգացման պատասխանատուների խմբի ղեկավար

"Մեհրաբյան և Որդիներ" ՍՊԸ

Industry: Sales, Business Development
Deadline: 12/6/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Mid level
Job posting has expired

Պարտականություններ՝

 • Կազմակերպել և վերահսկել իր ենթակայության տակ գտնվող խմբի անդամ Շուկայի զարգացման պատասխանատուների ամենօրյա աշխատանքը, մասնակցել ամենօրյա քննարկումներին, իրականացնել համապատասխան տեղեկատվության փոխանակում, շուկայի առկա առաջարկների/պահանջների, գործառնությունների հետ կապված խնդիրների և դրանց հնարավոր լուծումների վերաբերյալ:
 • Նպաստել հաճախորդների հետ գործարար հարաբերությունների ստեղծմանը և ամրապնդնմանը:
 • Վերահսկել իր ենթակայության տակ գտնվող ՇԶՊ-ների ամենօրյա գործունեությունը՝ ներառյալ
 • ՇԶՊ-ների կողմից Ընկերության սահմանված երթուղով և պարբերականությամբ վաճառակետերի այցելությունների իրականացումը:
 • Համապատասխան վաճառակետերում առկա ապրանքների դասավորվածությունը, դարակաշարերի վիճակը, անհրաժեշտ ձևափոխությունների իրականացումը՝ համաձայն ապրանքային մատրիցայի:
 • Համապատասխան տարածքում ամրագրված հաճախորդներից պատվերների ընդունումը, առցանց վաճառքների իրականացումը:
 • Գումարների հավաքագրումը:
 • Գործող և նոր հաճախորդներին Ընկերության ապրանքատեսականու և պայմանների վերաբերյալ ամբողջական և պատշաճ տեղեկատվւթյան ներկայացումը, կազմակերպվող ակցիաների մասին տեղեկացումը:
 • ՇԶՊ-ների կողմից հաճախորդների իրազեկվածության ապահովումը, ներառյալ՝ հաճախորդի ուսուցումը “անձնական գրասենյակ”-ի աշխատանքային հնարավորություններին, պատվերի ձևավորման գործընթացին:
 • Քննարկել և վաճառքի թիմի ղեկավարի հետ համաձայնեցնել հաճախորդի հետ կնքվող Մատակարարման պայմանագիրը, անհրաժեշտության դեպքում նաև տրվող փոխառության պայմանագրի պայմանները: Նշված Պայմանագրերի պայմանների շուրջ վարել բանակցություններ հաճախորդի հետ:
 • Թիմի անդամների հետ իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն, վերլուծություն՝ դրանց հիման վրա ձևավորելով համապատասխան առաջարկներ:
 • Անցնել վերապատրաստում, ինչպես նաև մասնակցել ՇԶՊ-ների համապատասխան ուսուցման/վերապատրաստման կազմակերպմանը և անցկացմանը:
 • Հաճախորդների բողոքները և առաջարկությունները ներկայացնել Վաճառքի թիմի ղեկավարին և համագործակցել համապատասխան ստորաբաժանումների հետ՝ ծագած խնդիրների կարգավորման նպատակով:
 • Օժանդակել մարքեթինգի բաժնի կողմից իրականացվող համատեղ մարքեթինգային միջոցառումների կազմակերպմանն ու իրականացմանը:
 • Կատարել Վաճառքի թիմի ղեկավարի այլ հանձնարարություններ:

Պահանջներ`

 • Խումբ ղեկավարելու առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • 1C ծրագրի իմացություն (8.3 տարբերակ),
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի իմացություն,
 • Հայերենի և ռուսերենի իմացություն:

Առավելություններ՝

 • Ընկերության ապրանքատեսականու ձեռքբերման դեպքում հատուկ զեղչի տրամադրում,
 • Ճաշարանի և ծառայողական ավտոբուսի առկայություն: