Get our free app. It won't take up space on your device

Ռազմավարական պլանավորման կենտրոնի առաջատար մասնագետ (Տվյալների վերլուծություն)

Երևանի պետական համալսարան

Industry: RD, Science
Deadline: 12/2/2022
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

 • Օգտագործել ավտոմատացված գործիքներ՝ առաջնային և երկրորդային աղբյուրներից տվյալներ ստանալու համար,
 • մշակել/ստեղծել և պահպանել տվյալների բազաներ, տվյալների համակարգեր, վերակազմավորել տվյալները ընթեռնելի ձևաչափով,
 • իրականացնել վերլուծություններ տվյալների որակը և նշանակությունը գնահատելու համար,
 • օգտագործել վիճակագրական գործիքներ՝ բացահայտելու, վերլուծելու և մեկնաբանելու օրինաչափություններ և միտումներ բարդ տվյալների հավաքածուներում, որոնք կարող են օգտակար լինել խնդիրների բացահայտման և կանխատեսման համար,
 • վերլուծել ներքին, ազգային և համաշխարհային միտումները, որոնք ազդում են ինչպես համալսարանի, այնպես էլ բարձրագույն կրթության ոլորտի վրա ընդհանրապես,
 • կազմել հաշվետվություններ համապատասխան տվյալների վերլուծության արդյունքում բացահայտված միտումների, օրինաչափությունների և կանխատեսումների վերաբերյալ։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն՝ (առնվազն բակալավրի կրթական աստիճան մաթեմատիկայի, վիճակագրության, տվյալագիտության ոլորտներում, մագիստրոսի կրթական աստիճանը ցանկալի է),
 • տվյալների հետ աշխատանքի առնվազն 1 տարվա փորձառություն,
 • ուժեղ մաթեմատիկական հմտություններ տվյալներ հավաքելու, գնահատելու, կազմակերպելու և վերլուծելու ոլորտներում,
 • վիճակագրության և վիճակագրական փաթեթների իմացություն, ինչպիսիք են՝ «Excel», «SPSS», «SAS»,
 • տվյալների վիզուալիզացիայի ծրագրերի իմացություն, ինչպիսիք են՝ «Tableau», «Qlik»,
 • հաղորդակցական և թիմային աշխատանքի գերազանց կարողություններ,
 • հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,
 • վերլուծելու, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու, խնդիրների լուծման ունակություն։

Հավելյալ նշումներ

Երևանի պետական համալսարանի գործունեությանը և ներքին իրավական ակտերին հնարավոր է ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝ www.ysu.am, www.documentation.ysu.am:

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները (CV) և հետաքրքրության նամակները հասցեին:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած դիմորդները։

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

[email protected]