Get our free app. It won't take up space on your device

Ռազմավարական պլանավորման կենտրոնի առաջատար մասնագետ (Մշտադիտարկում և գնահատում)

Երևանի պետական համալսարան

Industry: RD, Science
Deadline: 12/16/2022
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Mid level
Job posting has expired

Նկարագրություն

 • Մասնակցել ռազմավարական պլանավորման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման և վերլուծության աշխատանքներին,
 • մասնակցել ԵՊՀ համապատասխան ստորաբաժանումների հետ համագործակցությամբ համալսարանի ռազմավարական փաստաթղթերի մշակմանը (հաղորդակցական ռազմավարություն, ֆոնդահայթայթման ռազմավարություն, առանձին վերցված ստորաբաժանումների ռազմավարական ծրագրեր և գործողությունների պլաններ և այլն),
 • մշակել, փորձարկել և վավերացնել քանակական և որակական մշտադիտարկման գործիքներ, ինչպես նաև մշակել տվյալների հավաքագրման համապատասխան ընթացակարգեր,
 • մասնակցել ԵՊՀ ռազմավարական և թիմային պարբերական հավաքներին՝ մշակելով օրակարգեր, հանդիպման արձանագրություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
 • մշակել հաշվետվություններ, վերլուծություններ և առաջարկներ՝ աջակցելով ռազմավարական ծրագրերի և տարեկան գործողությունների պլանների կատարման հաշվետվությունների կազմմանը,
 • կատարել գրականության վերլուծություն, հարցաշարերի մշակում և արդյունքների վերլուծություն, հարցազրույցներ, ֆոկուս խմբեր` բացահայտելու համայնքի կարիքները և առաջացող խնդիրները, որոնք կարող են ազդել ռազմավարական պլանավորման և գործողությունների պլանների կատարման արդյունավետության վրա։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն՝ (առնվազն բակալավրի կրթական աստիճան, մագիստրոսի կրթական աստիճանը ցանկալի է),
 • մշտադիտարկման և գնահատման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձառություն,
 • բարձրագույն կրթության ոլորտի իմացություն, ոլորտում աշխատանքային փորձի առկայությունը ցանկալի է,
 • տվյալների հավաքագրման և վերլուծության աշխատանքային փորձառություն,
 • հաղորդակցական և թիմային աշխատանքի գերազանց կարողություններ,
 • հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,
 • վերլուծելու, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Հավելյալ նշումներ

Երևանի պետական համալսարանի գործունեությանը և ներքին իրավական ակտերին հնարավոր է ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝ www.ysu.am, www.documentation.ysu.am:

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը (CV) և հետաքրքրության նամակը էլհասցեին՝ վերնագրի (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը` «Ռազմավարական պլանավորման կենտրոնի առաջատար մասնագետ» (Մշտադիտարկում և գնահատում): Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած դիմորդները։