Get our free app. It won't take up space on your device

Պահեստի աշխատակից

A&M RARE

Industry: Manual Labor, Sanitation
Deadline: 2/22/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Not required

Նկարագրություն

"Էյ Ընդ Էմ Ռեյր" ՍՊ Ընկերությանն անհրաժեշտ են պահեստի աշխատակիցներ

Պարտականություններ

  • Բեռների բեռնաթափման և բարձման աշխատանքներ
  • Պահեստում ապրանքների դասավորվածության ապահովում
  • Հաստիքից բխող այլ պարտականություններ

Պահանջներ

  • Ֆիզիկական աշխատանք կատարելու կարողություն
  • Կարգապահություն
  • Թիմում աշխատելու ունակություն

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր և ժամեր՝ Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթ , 9։00-18։00

How to apply?
* The employer marked form fields as mandatory.
Full Name is required
Cover letter
*You can write up to 1500 characters

Resume