Get our free app. It won't take up space on your device

Ներքին դիտարկումների ստորաբաժանման ղեկավար

Mellat bank CJSC

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 4/17/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Պարտականություններ

1) Ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպում, ղեկավարում, հսկողության իրականացում:

2) Իրականացված գործարքների (գործարար հարաբերությունների), կառուցվածքային uտորաբաժանումների ու աշխատակիցների «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով, օրենքի հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերին և ներքին իրավական ակտերին համապատաuխանության ուսումնասիրություն:

3) Գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու, կասեցնելու, կատարումը մերժելու կամ դադարեցնելու, ահաբեկչության հետ կապված անձանց, ինչպես նաև ԶՈԶ տարածման հետ կապված անաձանց գույքը սառեցնելու վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացում:

4) ՓԼ և ԱՖ պայքարի ներքին իրավական ակտերի մշակում:

5) ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում հաճախորդների ռիսկերի դասակարգման ապահովում:

6) ՓԼ և ԱՖ կանխարգելման ոլորտում ներքին իրավական ակտերի կիրառության մոնիտորինգ:

7) ՓԼ և ԱՖ կանխարգելման ոլորտում Բանկի իրավասու աշխատակիցների ուսուցման նյութերի պատրաստում և ուսուցման իրականացում:

8) ՆԴՄ-ի տարեկան աշխատանքային ծրագրի կազմում և այդ ծրագրի կատարման հաշվետվության ներկայացում խորհրդի հաստատմանը:

9) Կիսամյակային հաշվետվությունների ներկայացում Խորհրդի քննարկմանը և հաստատմանը:

10) «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով, այդ Օրենքի հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերով և Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված կամ խորհրդի կամ գործադիր մարմնի կողմից հանձնարարված այլ գործառույթներ:

Պահանջներ

1. Բարձրագույն կրթություն,

2. Միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագիտական որակավորման վկայական /CAMS,ICA/,

3. Նախորդող 10 տարիների ընթացքում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում, որից առնվազն 1 տարվա փորձ ՓԼ և ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում,

4. Լեզուների իմացություն` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն։

5. Համակարգչային գիտելիքներ` MS Office, ՀԾ,

6. ՓԼ և ԱՖ դեմ պայքարի օրենսդրական իրավական ակտերի իմացություն, ուժեղ վերլուծական հմտություններ, ռիսկերը արագ բացահայտելու ունակություն, կազմակերպվածության բարձր մակարդակ, մանրուքների նկատմամբ մեծ ուշադրություն, գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, թիմային աշխատանքի հմտություններ:

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր և ժամեր՝ Երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 09:00-17:30

Spread the word! Share this job on social media