Get our free app. It won't take up space on your device

Ներքին աուդիտի ծառայության մասնագետ

«Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 7/31/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

<<Գլաձոր ՈՒՎԿ ՓԲ ընկերությունը փնտրում է վերլուծական մտածողությամբ, պատասխանատվության մեծ զգացում ունեցող և հաշվապահական հաշվառման գիտելիքների տիրապետող անձի, ով կհամալրի ներքին աուդիտի մասնագետի թափուր հաստիքը։

Պարտականություններ

 • Ընկերության հաշվապահական հաշվառման բազաներում առկա տվյալների, գործընկերների հետ փոխադարձ հաշվարկների, ինչպես նաև ղեկավարությանը տրամադրվող տեղեկատվության ճշտության, հիմնավորվածության և արժանահավատության ստուգում։
 • Ընկերության ընթացիկ գործունեության և ռիսկերի նկատմամբ հսկողություն։
 • Ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանումներում վերստուգումների իրականացում։
 • Աուդիտորական uտուգումների գործընթացում uտացված տեղեկատվության հավաքագրում, համակարգում, վերլուծություն, գնահատում և փաuտաթղթավորում։
 • Ստուգումների արդյունքում Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված հաշվետվությունների, զեկուցագրերի, համապատասխան դիտարկումների կազմում, ներկայացում բաժնի Ընկերության ղեկավարությանը։
 • Ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված թերությունների, խախտումների վերացմանը և պրոբլեմների լուծմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում։
 • Արտաքին աուդիտորական uտուգումների արդյունքներով առաջարկված միջոցառումների կատարման նկատմամբ հետuտուգումային հuկողության իրականացում և արդյունքների վերաբերյալ ղեկավարությանը համապատաuխան տեղեկատվության տրամադրում։
 • Արտաքին աուդիտ իրականացնող ընկերության և ՀՀ Կենտրոնական բանկի հետ համագործակցություն` վերջիններիu կողմից Ընկերությունում uտուգումների ընթացքում։

Պահանջներ

 • Նվազագույնը 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ֆինանսական հատվածում (վերստուգումներ իրականացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն):
 • Աշխատանքներին համապատասխանող բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում:
 • ՀՀ ԿԲ համապատասխան որակավորման առկայություն կամ սեղմ ժամկետներում նման որակավորում ստանալու կարողությունը, այլ հարակից որակավորումների (օրինակ` CIA, ACCA, CFA և այլն) առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն:
 • Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների իմացություն:
 • Ընկերության գործունեությանը առնչվող ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի և ՀՀ օրենսդրության իմացություն:
 • Համակարգչային գիտելիքներ` MS Word, MS Excel, ՀԾ -Բանկ ծրագիր:
 • Լեզուների իմացություն՝ ռուսերեն և անգլերեն (ցանկալի է):

Հավելյալ նշումներ

 • Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական
 • Կատեգորիա՝ Աուդիտ/Համապատասխանություն

 • Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

 • Աշխատավարձը՝ Պայմանագրային

 • Աշխատանքային օրեր՝ Երկուշաբթիից-ուրբաթ։

Աշխատանքը սկսվում է 09:30-ին, ավարտվում է 18:00-ին:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները։

Դիմելու համար Ձեր հայերեն լեզվով գրված ինքնակենսագրականը կարող եք ուղարկել վերը նշված էլ․ հասցեին:

Spread the word! Share this job on social media