Get our free app. It won't take up space on your device

ՄՌԿ/HR մասնագետ

Noy Invest Holding

Industry: Architecture, Construction
Deadline: 3/7/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Mid level
Job posting has expired

Նկարագրություն

Փնտրում ենք մոտիվացված աշխատակցի՝ Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարման մասնագետի պաշտոնը համալրելու նպատակով:

Պարտականություններ

 • Ընկերության հիմնադրի հետ միասին մարդկային ռեսուրսների կարիքների վերլուծության իրականացում, կազմակերպության կառուցվածքում անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում, ընկերության ներքին կարգապահական կանոնների լրամշակում և կիրառման ապահովում
 • Կադրային հաշվառման և փաստաթղթաշրջանառության գործընթացի իրականացում՝ աշխատանքի ընդունման, ազատման, տեղափոխման, ամենամյա և նպատային արձակուրդների , գործուղումների հրամանների, աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, պայմանագրերին կից համաձայնագրերի, ծանուցումների կազմում, տեղեկանքների տրամադրում:
 • Թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով հավաքագրման ընթացակարգի մշակում, աշխատանքի հայտարարությունների մշակում, մասնագիտացված կայքերում տեղադրում
 • Թեկնածուների ինքնակենսագրությունների (CV) հավաքագրում, ուսումնասիրություն, նախնական ընտրություն, հարցազրույցների կազմակերպում, հարցազրույցների իրականացում
 • Աշխատակիցների անձնական գործերի վարում
 • Աշխատաժամանակի հաշվառման տեղեկագրերի վարում և աշխատակիցների հաճախելիության վերահսկում։
 • Աշխատանքի նկարագրերի պատրաստում և համաձայնեցում։
 • Թիմբիլդինգների և այլ զարգացման և խրախուսման ծրագրերի համակարգում, իրականացում։
 • ՄՌԿ բաժնի տարաբնույթ կազմակերպչական գործընթացների իրականացում

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներում,

 • ՄՌԿ մասնագիտության վերապատրաստում

 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ՄՌԿ ոլորտում

 • ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության գերազանց իմացություն

 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն:

 • Համակարգչային գիտելիքներ, ՀԾ, 1C և MS Office ծրագրերի լավ իմացություն։
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Վերլուծական մտածելակերպ
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ

Հավելյալ նշումներ

Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթ:

Spread the word! Share this job on social media