Get our free app. It won't take up space on your device

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման դեպարտամենտի ղեկավար

ՎԵԼԼԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

Industry: Human Resources

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 7/10/2022

Work experience: Mid level

Նկարագրություն

ՎԵԼԼԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիում Մարդկային ռեսուրսների կառավարման դեպարտամենտի ղեկավարի։

Պարտականություններ

 1. Իրագործում է Ընկերությունում նշանակվող անձանց անձնական գործերի նախապատրաստման, վարման և պահպանման աշխատանքներ
 2. Կազմում է անձնական տվյալների մշակման համակարգ, իրականացնում դրանց ճշգրիտ պահպանումը և օգտագործումը
 3. Կատարում է աշխատանքային պայմանագրերի, համաձայնագրերի, իրավական ակտերի, անաշխատունակության թերթիկների, արձակուրդների, համապատասխան փաստաթղթերի ձևակերպումներ
 4. Ապահովում է աշխատանքի ընդունվելու, այլ աշխատանքի փոխադրվելու, աշխատանքից ազատվելու հետ կապված գործառույթների իրականացումը
 5. Հաշվառում է աշխատողների նկատմամբ կիրառված կարգապահական տույժերը և դրանց գործողության ժամկետները
 6. Հաշվառում է աշխատողների նկատմամբ կիրառված խրախուսումներ
 7. Իրականացնում է աշխատողների արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքների ապահովումը
 8. Կատարում է աշխատատեղերի նկարագրերի մշակում
 9. Իրագործում է Ընկերությունում առկա թափուր հաստիքների համալրման գործընթաց
 10. Կազմում և վերահսկում է աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրեր
 11. Իրականացնում է աշխատանք ՀԾ կադրեր և աշխատավարձ 4.0 ծրագրում
 12. Կազմում և վերահսկում է աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրեր
 13. Կատարում է աշխատանքային պարտականություններից բխող այլ գործառույթներ

Պահանջներ

 1. Բարձրագույն կրթություն,
 2. Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 3. Աշխատանքային օրենսդրության իմացություն
 4. Համակարգչային ծրագրերի իմացություն
 5. ՀԾ կադրեր և աշխատավարձ 4.0 ծրագրի իամացությունը պարտադիր
 6. Աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում,
 7. Հաղորդակցության գերազանց հմտություններ,
 8. Գործնական շփման էթիկա,
 9. Արագ կողմնորոշվելու և ժամկետներ պահպանելու կարողություն,
 10. Պատասխանատվության բարձր զգացում

Հավելյալ նշումներ

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին հայերեն կամ ռուսերեն տարբերակով:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: