Get our free app. It won't take up space on your device

Assistant to the Human Resource Management Department

Sovrano LLC

Industry: Human Resources
Deadline: 6/18/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Junior
Job posting has expired

Աշխատանքի նկարագիր:

Փնտրում ենք էներգիայով լի, մոտիվացված աշխատակցի՝ Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարման բաժնի օգնականի պաշտոնը համալրելու նպատակով:


Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Աշխատակիցների անձնական գործերի վարում
 • Ներքին և անհատական իրավական ակտերի վարում
 • Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրի վարում
 • Նոր աշխատակիցներիի հավաքագրման գործընթացին օժանդակում
 • ՄՌԿ և ադմինիստրատիվ բաժնի տարաբնույթ կազմակերպչական գործընթացների իրականացում

Պահանջվող որակավորումներ

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է կառավարման, տնտեսագիտության ոլորտում)
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ՄՌԿ ոլորտում
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի բազային գիտելիքներ
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքների իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ
 • Անալիտիկ և ստեղծագործական մտածելակերպ
 • Նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու պատրաստակամություն
 • Ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու և թիմում աշխատելու ունակություն
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ


Դիմելու ընթացակարգը
Հետաքրքրված և համապատասխան թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականները նշված էլ. հասցեին։

Spread the word! Share this job on social media