Get our free app. It won't take up space on your device

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար

LLC "ETAGI"

Industry: Human Resources, Real Estate
Deadline: 7/2/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Mid level
Job posting has expired

Նկարագրություն

Etagi. com միջազգային ընկերությունը փնտրում է HR /Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար

Պարտականություններ

 • Զարգացնել և իրագործել ընկերության մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարությունը
 • Իրականացնել կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի զարգացման և ամրապնդմանն ուղղված աշխատանքներ
 • Իրականացնել անձնակազմի համալրման ամբողջական գործընթացը
 • Պահպանել և համալրել թեկնածուների և աշխատակիցների տվյալների բազան
 • Մշակել և թարմացնել ընկերության ներքին կանոնադրությունը՝ այն առավելագույնս համապատասխանեցնելով ընկերության ռազմավարությանն ու բիզնես նպատակներին
 • Պարբերաբար մշակել և իրականացնել թրեյնինգներ, հանդիպումներ, շրջայցեր
 • Զարգացնել աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքների ստուգման համար անհրաժեշտ գնահատման համակարգ
 • Կազմակերպել աշխատակիցների մոտիվացիայի և արտադրողականության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ
 • Անմիջական ղեկավարների կողմից տրվող այլ հանձնարարությունների իրականացում:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է մարդկային ռեսուրսների կառավարման կամ բիզնեսի կառավարման ոլորտներում)
 • Նվազագույնը 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձի առկայություն
 • Հայերենի,ռուսերենի գերազանց իմացություն
 • Համակարգչային գրագիտություն
 • Բարձր հուզական ինտելեկտ
 • Կազմակերպչական և վերլուծական հմտություններ
 • Հաղորդակցության և բանակցությունների վարման ճկուն հմտություններ
 • Նորարարական, նախաձեռնողական և դրական մտածողություն
 • Լարված իրավիճակներում աշխատելու կարողություն։

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային գրաֆիկ 5/2 ժամը 10:00-19:00
Ֆիքսված աշխատավարձ + մոտիվացիոն փաթեթ;