Get our free app. It won't take up space on your device

Մարդկային ռեսուրսների ղեկավար

Մայ Մարկետ ՍՊԸ

Industry: Human Resources
Deadline: 2/10/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Junior, Mid level

Նկարագրություն

Մայ Մարկետ ՍՊԸ փնտրում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետի ընկերությանը անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսներով ապահովելու, նրանց ադապտացիայի, զարգացման, մոտիվացման հետ կապված բոլոր գործառույթների համար:

Պարտականություններ

 • Մշակել և իրականացնել ՄՌ քաղաքականություն, որը կնպաստի առողջ կազմակերպական մշակույթի ձևավորմանը
 • Անձնակազմի հավաքագրման միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում, ինչպես նաև զբաղվածության կենտրոնների և (կամ) այլ կազմակերպությունների և (կամ) մեթոդների ներգրավմամբ
 • Հարցազրույցների կազմակերպում և անցկացում,թեստավորում թափուր պաշտոնների թեկնածուների հետ
 • Պլանավորել և կազմակերպել անձնակազմի զարգացմանը և վերապատրաստմանն ուղղված միջոցառումներ, դրանց համար անհրաժեշտ նյութերը
 • Մշակել և ներդնել խրախուսման համակարգեր
 • Կազմակերպել կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Պլանավորել և իրականացնել հոգեբանական բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելուն և պահպանելուն ուղղված միջոցառումներ և ծրագրեր, նպաստել աշխատանքային կարգապահության խախտումների կրճատմանը և արտադրողականության բարձրացմանը
 • Աշխատակիցների հետ քննարկել կարիերայի զարգացման հեռանկարները Ընկերությունում
 • Գնահատել աշխատակիցների կատարողականը
 • Իրականացնել ելքային հարցազրույցներ աշխատանքից դուրս եկող աշխատողների հետ
 • Աշխատակազմի համար իրականացվող ծախսերի դասակարգում
 • Անձնակազմի բյուջեի ռացիոնալ օգտագործման վերահսկողություն ​​​​​​

Պահանջներ

 • Մարդկային ռեսուրսների ղեկավարը պետք է իմանա
 • Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությունը
 • օրենսդրական, իրավական, նորմատիվ և այլ ակտերը, որոնք վերաբերում են իր և (կամ) ստորաբաժանման աշխատանքների խնդիրներին
 • անձնակազմի ընտրության, փորձարկման և ադապտացիայի տեխնոլոգիաները և մեթոդները
 • վարձատրության ձևերն ու մեթոդները, անձնակազմի մոտիվացիոն համակարգերը
 • ընկերությունում մոտիվացիոն համակարգի ներդրման տեխնոլոգիաներն ու սկզբունքները
 • անձնակազմի գնահատման և թեստավորման մեթոդները
 • ձեռնարկատիրության, շուկայական տնտեսության և բիզնեսի հիմունքներ
 • աշխատանքի հոգեբանության և սոցիոլոգիայի հիմունքները, ինչպես նաև գործարար հաղորդակցության և գործարար նամակագրության էթիկան
 • Մարդկային ռեսուրսների ղեկավարը պետք է կարողանա
 • կազմակերպել աշխատակիցների ընտրության, գնահատման,վերապատրաստման և հետագա զարգացման գործընթացը
 • վերահսկել, պահպանել և զարգացնել կորպորատիվ մշակույթը կազմակերպությունում
 • կանխատեսել անձնակազմի ծախսերը և վերահսկել դրանք բյուջեի շրջանակներում

Հավելյալ նշումներ

Ցանկության դեպքում դիմեք՝ ուղարկելով ռեզյումե ստորև նշված էլ․ հասցեին։

5-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

[email protected]