Get our free app. It won't take up space on your device

Մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտի ղեկավար

Defanse Housing

Industry: Human Resources

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 7/9/2022

Work experience: Mid level

Նկարագրություն

<<Դեֆանս Հաուզինգ Ինվեստ>> ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում մարդկային ռեսուրսների կառավարման դեպարտամենտի ղեկավարների

Պարտականություններ

 1. Իրագործում է Ընկերությունում նշանակվող անձանց անձնական գործերի նախապատրաստման, վարման և պահպանման աշխատանքներ
 2. Կազմում է անձնական տվյալների մշակման համակարգ, իրականացնում դրանց ճշգրիտ պահպանումը և օգտագործում
 3. Կատարում է աշխատանքային պայմանագրերի, համաձայնագրերի, իրավական ակտերի, անաշխատունակության թերթիկների, արձակուրդների, համապատասխան փաստաթղթերի ձևակերպումներ
 4. Ապահովում է աշխատանքի ընդունվելու, այլ աշխատանքի փոխադրվելու, աշխատանքից ազատվելու հետ կապված գործառույթների իրականացումը
 5. Հաշվառում է աշխատողների նկատմամբ կիրառված կարգապահական տույժերը և դրանց գործողության ժամկետները
 6. Հաշվառում է աշխատողների նկատմամբ կիրառված խրախուսումներ
 7. Իրականացնում է աշխատողների արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքների ապահովումը
 8. Կատարում է աշխատատեղերի նկարագրերի մշակում
 9. Իրագործում է Ընկերությունում առկա թափուր հաստիքների համալրման գործընթաց
 10. Կազմում և վերահսկում է աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրեր
 11. Իրականացնում է աշխատանք ՀԾ կադրեր ծրագրում
 12. Կազմում և վերահսկում է աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրեր
 13. Կատարում է աշխատանքային պարտականություններից բխող այլ գործառույթներ

Պահանջներ

 1. Բարձրագույն կրթություն,
 2. Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 3. Աշխատանքային օրենսդրության իմացություն
 4. Համակարգչային ծրագրերի իմացություն
 5. ՀԾ կադրեր ծրագրի իամացություն
 6. Աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում,
 7. Հաղորդակցության գերազանց հմտություններ,
 8. Գործնական շփման էթիկա,
 9. Արագ կողմնորոշվելու և ժամկետներ պահպանելու կարողություն,
 10. Պատասխանատվության բարձր զգացում

Դիմելու ընթացակարգ

Համապատասխան անձինք կարող են ուղարկել հայերեն կամ ռուսերեն ինքնակեսագրական(CV):

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: