Get our free app. It won't take up space on your device

Լաբորատորիայի վարիչ

"Mehrabyan And Sons" LLC

Industry: Production, Operations, Biological, Chemical
Deadline: 3/17/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն՝

«Մեհրաբյան և Որդիներ» ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում Լաբորատորիայի վարիչի՝ Ընկերության զարգացող թիմը համալրելու համար։

Պարտականություններ՝

 • Կազմակերպել և իրականացնել լաբորատորիայի աշխատանքը,
 • Ապահովել որակի վերահսկողություն, յուրաքանչյուր արտադրատեսակի համար սահմանել որակի վերջնական չափորոշիչներ /ստանդարտներ/,
 • Արտադրանքի որակը ստուգելու համար տիրապետել ներկերի և չոր շաղախների փորձաքննության եղանակներին,
 • Մշակել ու հաստատել արտադրատեսակների բարձր որակ ապահովող բաղադրությունները և տեխնոլոգիական ռեժիմները, բաղադրություններում փոփոխություններ կատարելու դեպքում ուղղումներ մտցնել չափորոշիչների մեջ,
 • Իրականացնել փորձարարական հետազոտություններ արտադրանքի որակի բարձրացման, ինքնարժեքի նվազեցման, ինչպես նաև նոր արտադրատեսակների ստացման ուղղությամբ,
 • Իրականացնել հումքի մուտքային վերահսկողություն,
 • Իրականացնել տեխնոլոգիական ռեժիմների պահպանման վերահսկողություն,
 • Ապահովել ինֆորմացիայի համակարգումը և պահպանությունը /արխիվացում/,
 • Լաբորատորիային անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք բերելու համար ներկայացնել պահանջագրեր,
 • Պահպանել և վերահսկել լաբորատորիայի աշխատակիցների կողմից անվտանգության կանոնների կատարումը,
 • Հետևել լաբորատորիայի մաքրությանը,
 • Կազմակերպել և մասնակցել լաբորատորիայի գույքագրման աշխատանքներին,
 • Իրականացնել փրփրապլաստի արտադրամասի համար նախատեսված կաթսայում օգտագործվող ջրի որակի հսկման անալիզները,
 • Կատարել Չոր շաղախների արտադրամասում արտադրվող յուրաքանչյուր արտադրատեսակի /սալիկի սոսինձ, թերմոգիպս, գիպսային և մելային ծեփամածիկներ/ պատահական սկզբունքով վերցրած մի քանի նմուշների փորձարկում, ըստ որի հնարավոր է պարզել թափվելու կամ ճաքելու հավանականությունը, կամ դրանց առաջացման պատճառները, իսկ սալիկի սոսնձի դեպքում` ամրությունը: Ինչպես նաև մաղի սարքավորմամբ որոշել խառնուրդում գտնվող մասնիկների չափսերը:
 • Իրականացնել բոլոր տեսակի ներկերի փորձաքննություն,
 • Հարկ եղած դեպքում կատարել ելանյութերի փորձարկումներ,
 • Փորձարկել բողոքարկված արտադրատեսակները և դրանց հիման վրա կազմել գրավոր եզրակացություն,
 • Յուրաքանչյուր ամսվա /տարվա/ կտրվածքով կազմել իրականացված աշխատանքների հաշվետվություններ։

Պահանջներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն քիմիայի ոլորտում,
 • Նվազագույնը 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
 • Լաբորատոր սարքավորումների հետ աշխատանքային փորձ,
 • MS Office ծրագրային փաթեթի իմացություն,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն։

Առավելություններ՝

 • Ընկերության ապրանքատեսականու ձեռքբերման դեպքում հատուկ զեղչի տրամադրում,
 • Ճաշարանի և ծառայողական ավտոբուսի առկայություն:

Spread the word! Share this job on social media