Get our free app. It won't take up space on your device

Կորպորատիվ ոլորտի իրավաբան

Wise LLC

Industry: Legal, Insurance
Deadline: 4/8/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Salary: 400,000 ֏
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior

Աշխատանքային հիմնական պարտականություններ․

 • Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում (գործարքներ, կորպորատիվ հարցեր և այլն)․
 • Գործարքների իրավական աջակցություն և ուղեկցում․
 • Իրավաբանական աուդիտի (Due diligence) իրականացում.
 • Իրավաբանական բնույթի փաստաթղթերի կազմում (լիցենզավորման և արտոնագրման հայտեր, պայմանագրեր, դիմումներ, հայտեր, բողոքներ, հարցումներ և այլն).
 • Ներկայացուցչություն գործնական հանդիպումներում և բանակցություններում, ինչպես պետական մարմիններում և մասնավոր կազմակերպություններում․
 • Ընթացիկ իրավաբանական սպասարկում (իրավաբանական աութսորսինգ)․
 • Այլ աշխատանքային պարտականություններ։

Պահանջվող որակավորում

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն բակալավրիատի աստիճան, մագիստրոսի կամ այլ գիտական աստիճան ունենալը կդիտարկվի որպես առավելություն։

Պահանջվող հմտություններ

 • Առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ կորպորատիվ, պայմանագրային և խորհրդատվական ոլորտներում․
 • Մեդիայի և հեղինակային իրավունքի ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն.
 • Ինքնուրույն աշխատելու և որոշումներ կայացնելու հմտություններ․
 • Թիմային աշխատանքին ներգրավելու կարողություններ․
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն (աշխատանքային).
 • Գործնական հաղորդակցության և բանակցությունների վարման հմտություններ.
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ.
 • Աշխատասիրություն և պատասխանատվություն ստանձնելու ունակություն․
 • Համակարգչային գիտելիքներ․
 • Պատասխանատվության զգացում։

Այլ նշումներ

Աշխատանքային օրեր և ժամեր հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ

How to apply?
* The employer marked form fields as mandatory.
Full Name is required
Enter a valid email address
Cover letter
*You can write up to 1500 characters

Resume *