Get our free app. It won't take up space on your device

Կանաչապատող

Ակվատեկ համալիր

Industry: Agriculture, Nature Conservation

City: Yerevan

Salary: 120 000

Employment type: Full time

Deadline: 6/12/2022

Work experience: Not required

Նկարագրություն

«Ակվատեկ» համալիրն աշխատանքի է հրավիրոմ կանաչապատող բանվորների։

Աշխատանքային գրաֆիկը վեցօրյա է, աշխատանքային ժամերը՝ 09։00–17։00։

Պարտականություններ

Իրականացնել տարածքի կանաչապատման աշխատանքներ՝ ջրել, հնձել, էտել, փորել։

Դիմելու համար կարող եք ուղարկել ռեզյումե կամ դիմել նամակի միջոցով:

How to apply?

Complete the application form
Full Name is required
Phone is required
Enter a valid email address

Cover letter

Cover letter is required
*1500 chars max

Resume (optional)

max. 4MB .doc, .docx, .pdf

SHARE: