Get our free app. It won't take up space on your device

Իրավաբանական բաժնի պետ

«HAYANTAR» STATE NON COMMERCIAL ORGANIZATION

Industry: Legal, Insurance
Deadline: 4/5/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Salary:
Monthly 400,000 ֏
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

Իրավաբանական բաժնի պետը

1) պատասխանատու է բաժնի աշխատանքների կազմակերպման, բաշխման և կատարման համար,

2) իրականացնում է բաժնի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը,

3) կրում է պատասխանատվություն օրենքների, իրավական այլ ակտերի, հիմնադրի կամ լիազոր մարմնի հրամանների, պետական կազմակերպության կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:

Պարտականություններ

 • 1) համագործակցում է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների, «անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ,

  2) կատարում է աշխատանքների բաշխում բաժնի աշխատակիցների միջև` տալով համապատասխան հանձնարարականներ, հետևում է բաժնի առջև դրված խնդիրների ճիշտ և ժամանակին կատարմանը,

  3) իրականացնում է կազմակերպության տնօրենի հրամաններով վերապահված գործառույթներից բխող այլ լիազորություններ,

  4) «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի անունից ՀՀ դատարաններ ներկայացնելու նպատակով կազմում է հայցադիմումներ,

  5) «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի դեմ ներկայացված հայցադիմումների (դիմումների) վերաբերյալ նախապատրաստում է պատասխաններ,

  6) նախապատրաստում է վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ՀՀ դատարանների վճիռների (որոշումների) դեմ,

  7) ներկայացնում է կազմակերպության շահերը ՀՀ դատարաններում՝ ապահովելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթները,

  8) մասնակցում է կազմակերպության կողմից նախապատրաստվող իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին,

  9) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է անհատույց օգտագործման, վարձակալության տրամադրման կամ այլ պայմանագրերի, կազման, մշակման, ինչպես նաև դրանցում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերի կազման աշխատանքները,

Հավելյալ նշումներ

Ցանկության դեպքում դիմեք՝ ուղարկելով ռեզյումե ստորև նշված էլ․ հասցեին։

Spread the word! Share this job on social media