Get our free app. It won't take up space on your device

Իրավաբանական բաժնի պետ

«HAYANTAR» STATE NON COMMERCIAL ORGANIZATION

Industry: Legal, Insurance
Deadline: 4/5/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Salary: 400,000 ֏
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior

Նկարագրություն

Իրավաբանական բաժնի պետը

1) պատասխանատու է բաժնի աշխատանքների կազմակերպման, բաշխման և կատարման համար,

2) իրականացնում է բաժնի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը,

3) կրում է պատասխանատվություն օրենքների, իրավական այլ ակտերի, հիմնադրի կամ լիազոր մարմնի հրամանների, պետական կազմակերպության կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:

Պարտականություններ

 • 1) համագործակցում է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների, «անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ,

  2) կատարում է աշխատանքների բաշխում բաժնի աշխատակիցների միջև` տալով համապատասխան հանձնարարականներ, հետևում է բաժնի առջև դրված խնդիրների ճիշտ և ժամանակին կատարմանը,

  3) իրականացնում է կազմակերպության տնօրենի հրամաններով վերապահված գործառույթներից բխող այլ լիազորություններ,

  4) «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի անունից ՀՀ դատարաններ ներկայացնելու նպատակով կազմում է հայցադիմումներ,

  5) «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի դեմ ներկայացված հայցադիմումների (դիմումների) վերաբերյալ նախապատրաստում է պատասխաններ,

  6) նախապատրաստում է վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ՀՀ դատարանների վճիռների (որոշումների) դեմ,

  7) ներկայացնում է կազմակերպության շահերը ՀՀ դատարաններում՝ ապահովելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթները,

  8) մասնակցում է կազմակերպության կողմից նախապատրաստվող իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին,

  9) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է անհատույց օգտագործման, վարձակալության տրամադրման կամ այլ պայմանագրերի, կազման, մշակման, ինչպես նաև դրանցում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերի կազման աշխատանքները,

Հավելյալ նշումներ

Ցանկության դեպքում դիմեք՝ ուղարկելով ռեզյումե ստորև նշված էլ․ հասցեին։

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

armf242675@job.am