Get our free app. It won't take up space on your device

Իրավաբան

ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ՓԲԸ

Industry: Legal, Insurance
Deadline: 2/17/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Mid level
Job posting has expired

Նկարագրություն

«Ալֆա-Ֆարմ» ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում փորձառու իրավաբանի, ով կկազմի տարբեր իրավական փաստաթղթեր, ստորաբաժանումներին կմատուցի ընթացիկ իրավաբանական ծառայություններ և կկատարի իրավաբանական բաժնին առնչվող այլ գործառույթներ։

Պարտականություններ

 • Մշակել և պատրաստել կազմակերպության գործառությների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերը՝ պայմանագրեր, համաձայնագրեր, ակտեր, լիազորագրեր,
 • Ուսումնասիրել նոր օրինագծերը, օրենքի փոփոխությունները և դրանցից բխող իրավական հետևանքները,
 • Պատրաստել սպասվելիք, ընթացիկ և ավարտված դատական գործերի համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,
 • Մատուցել իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն՝ իրավական ընթացակարգերի և փաստաթղթերի մշակման միջոցով,
 • Ուսումնասիրել և վերլուծել իրավական խնդիրները և հարցերը, դրանց հիման վրա ներկայացնել բարելավման առաջարկներ,
 • Կազմել և մշակել իրավական կարծիքներ և եզրակացություններ, դատական գործընթացների մասին հաշվետվություններ,
 • Ընկերության անունից հանդես գալ պետական կառույցներում՝ ուսումնասիրելով նաև վերջիններիս հետ կնքվելիք պայմանագրերը,
 • Իրականացնել իրավաբանական բաժնին առնչվող նամակագրության գործընթացը,
 • Կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումներին մատուցել ընթացիկ իրավաբանական ծառայություններ,
 • Մասնակցել իրավաբանական բաժնին առնչվող բանակցություններին, ներկայացնել առաջարկներ բաժնի աշխատանքների բարելավման վերաբերյալ:

Պահանջներ և հմտություններ

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Համապատասխան ոլորտում աշխատանքային փորձ,
 • ՀՀ օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,
 • MS office փաթեթի իմացություն,
 • Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ առաջարկելու ունակություն,
 • Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու միջանձնային հմտություններ,
 • Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման,
 • Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն:

Այլ

Ցանկալի է ունենալ փաստաբանի արտոնագիր: