Get our free app. It won't take up space on your device

Հոսքագծի օպերատոր/ մեքենավար

AREX Co

Industry: Other, Production, Operations
Deadline: 7/14/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Junior, Mid level, Senior

Նկարագրություն

Հոսքագծերի/ արտադրական սարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում և անվտանգ շահագործում։

Պարտականություններ

  • Արտադրական պլանին համապատասխան, հաստատված ընթացակարգերի պահպանմամբ հոսքագծերի անվտանգ շահագործում,
  • Հոսքագծի անխափան աշխատանքի ապահովում, ըստ ժամանակացույցերի և ընթացակարգերի՝ ոչ բարդ տեխնիկական սպասարկումների իրականացում,
  • Սարքավորումների աշխատանքային վիճակի,մաքրության և սանիտարական վիճակի ապահովում,
  • Խոտանի արտադրության, հումք-նյութերի ոչ ռացիոնալ օգտագործման կանխում,
  • Հոսքագծերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներին մասնակցություն։

Պահանջներ

  • Պատրաստակամություն հերթափոխային աշխատանքի,
  • Արտադրությունում աշխատանքային փորձ,
  • Տեխնիկական սպասարկումներ իրականացնելու փորձ,
  • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն ունենալու դեպքում աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ։

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքը հերթափոխային է, 8-ժամյա գրաֆիկով, ամենշաբաթյա հերթափոխությամբ՝ գործում է 3 հերթափոխ։

Spread the word! Share this job on social media