Get our free app. It won't take up space on your device

Հաշվապահական խմբի ղեկավար / Team Leader

Profix Consulting

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 2/11/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Աշխատատեղի նպատակը՝ Վերահսկել հարկային և հաշվապահական աշխատանքի իրականացումը:

Պարտականությունները՝

1. Ստուգել ՖՀՄՍ-ների համաձայն պատրաստված ֆինանսական հաշվետվություններ,

2․Իրականացնել հարկային օրենսդրության փոփոխությունների մշտադիտարկում, հարկային խորհրդատվություն,

3.Կազմակերպել աշխատանքների բաշխումը խմբի ներսում, հետևել դրանց կատարման վերջնաժամկետներին և կատարված աշխատանքի արդյունքին,

4.Մշտական կապի մեջ լինել գործընկերների հետ՝ տեղեկացված նրանց բոլոր ընթացիկ պահանջներին և խնդիրներին, հնարավորինս սեղմ ժամկետներում տալ դրանց լուծումները,

5.Ապահովել պատվիրատուների մասնագիտական ամբողջական խորհրդատվությունը,

6.Մասնակցել հարկային կամ այլ մարմինների ստուգումներին:

Հաղորդակցման շրջանակը՝

Շփում գործընկեր կազմակերպությունների տնօրենների հետ:

Գիտելիքների պարտադիր շրջանակը`

  • Ժամանակի կառավարման ունակություն

  • Կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ

  • Օտար լեզվի իմացություն

  • Սթրեսակայունություն և բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն

  • Գործարար հաղորդակցության էթիկա

Կրթություն /աշխատանքային փորձ՝

  • Բարձրագույն կրթություն(տնտեսագիտական)

  • ՀՀ ԱԱԱԱ կամ ՀՀ ՖՆ-ի կողմից տրամադրված որակավորված գլխավոր հաշվապահի վկայական կամ պատրաստակամություն հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ձեռք բերելու:

  • Օտար լեզվի իմացություն:

  • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ:

  • Թիմ ղեկավարելու, որոշումներ կայացնելու ունակություն։

Անձնային հատկանիշներ՝

1.Պատասխանատվության զգացում,

2.Ազնվություն

3.Աշխատասիրություն

4.Մարդկանց հետ շփվելու հմտություն

5.Վերլուծական մտածողություն

Աշխատանքային պայմաններ՝

Աշխատողի համար սահմանվում է 5-օրյա աշխատանքային շաբաթ, երկու հանգստյան օրով, աշխատանքային ժամերը 09:30-18:00:

Spread the word! Share this job on social media