Get our free app. It won't take up space on your device

Հաշվապահ

Radisson Blu Hotel Yerevan

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 2/8/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Mid level
Job posting has expired

Պարտականություններ

 • .Ստացված հաշիվների և ծառայությունների ձևակերպում. Բանկային փոխանցումների կատարում
 • Հաշիվների դուրսգրում (E-invoicing) 7 ՀԾ ծրագրում ձևակերպում
 • Ներմուծումների ձևակերպում, ինքնարժեքի հաշվարկ
 • Օրական և միջանկյալ ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ( եկամուտների և ծախսերի մասին հաշվետվություն,դրամական միջոցների մնացորդի և շարժի, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի և այլն)
 • Դրամարկղային գրքերի վարում, մուտքի և ելքի օրդերների կազմում, հսկողություն, Taxservice-ի և ձևակերպումների ճշտության ստուգում ՀԾ ծրագրում
 • Հիմնական միջոցների հաշվառման վարում( ծախսերի կապիտալացում, ամորտիզացիայի հաշվարկներ)
 • Աշխատավարձի հաշվարկ և ձևակերպումներ
 • Ընդհանուր թիմային աշխատանքների կատարման նկատմամբ հետևողականության պահպանում.

Պահանջներ

 • Կրթություն տնտեսագիտության, հաշվապահության, ֆինանսների կամ այլ համապատասխան ոլորտում
 • Ավելի քան 3 տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների, ՀՀ հարկային, հաշվապահական և աշխատանքային օրենսդրության գերազանց իմացություն
 • Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների համակարգերի իմացություն

Spread the word! Share this job on social media