Get our free app. It won't take up space on your device

Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ (back office)

ARMSWISSBANK CJSC

Industry: Customer Support, Client Care
Deadline: 2/17/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work experience: Not required

Նկարագրություն

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է հաճախորդների սպասարկման մասնագետ

Պարտականություններ

 • Բանկային հաշիվների բացում,
 • Ավանդային պայմանագրերի կազմում և ձևակերպում, տոկոսագումարների վճա­րում, ավանդի մարում,
 • զանգերի պատասխանում, ուղղորդում, գործող հաճախորդների հաշիվների սպա­սար­կում հեռախոսային զանգերի միջոցով, մասնավորպես, ընթացակարգերի համաձայն տեղեկատվության տրամա­դրում, բանավոր հարցումների կատարում (օրինակ՝ քաղվածքների ուղարկում հաճախորդի էլ. հասցեին) և այլն,
 • գործող և պոտենցիալ հաճախորդներից բանկի սպասարկման որակի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծում, գրանցում CRM համակարգում,
 • հաշվետվությունների կազմում ըստ պատասխանված և չպատասխանված զան­գերի, ըստ զանգերի տևողության, ըստ հաճախորդների և այլն,
 • մուտքային զանգերի ընդունում,
 • Բանկի ծառայությունների մասին պոտենցիալ հաճախորդներին տեղեկատ­վության տրամադրում,
 • Ավանդային պայմանագրերի կազմում և ձևակերպում, տոկոսագումարների վճա­րում, ավանդի մարում,
 • Վարկերի մայր գումարների մարում և տոկոսագումարների վճարում,
 • ՀՀ ԿԲ-ի կողմից ներկայացված ծանուցումներին պատասխանների պատրաստում,
 • Տարանցիկ հաշիվներում առկա գումարների շարժի հսկում,
 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից տրամադրվող ներդրումային ծառայություն­նե­րի ներ­կա­յացում և պայ­մանագրերի կազմում,
 • կազմել վարկային, գրավի, երաշխավորության և այլ պայմանագրերը, իրականացնել Բանկի հաշվեկշռում վար­կե­րի տրամադրման, մարման, ինչպես նաև երաշխավորությունների և գրավների` ար­տա­հաշ­վե­կշռում հաշվառման, փակման գործընթացների ապահովումը:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • Նախաձեռնող, աշխատասեր, նոր գիտելիքներից չխուսափող,
 • Պատասխանատվության բարձր աստիճան,
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ,
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի գերազանց իմացություն,
 • Arm Soft Bank իմացությունը ցանալի է:

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին:

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

[email protected]