Get our free app. It won't take up space on your device

Գույքի կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ

Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ

Industry: Executive, Upper Management, Government, Non Commercial
Deadline: 7/5/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Mid level
Job posting has expired

Նկարագրություն

Ընկերությունը փնտրում է ակտիվ և պատասխանատվության բարձր զգացում ունեցող Գույքի կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ` իր թիմը համալրելու նպատակով

Պարտականություններ

 • Իրականացնել Ընկերության Ջրամատակարարման և Ջրահեռացման (ՋևՋ) համակարգերի, գույքի հաշվառման և գույքագրման գործընթացները;
 • Իրականացնել գույքի՝ Ընկերությանը հանձման-ընդունման հետ կապված աշխատանքները։
 • Մասնակցել այդ գործընթացների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերման և կազմման աշխատանքներին;
 • Մասնակցել Ընկերությունում շահագործման համար ոչ պիտանի գույքի դուրսգրման/օտարման գործընթացին;
 • Մասնակցել Ընկերության կողմից չշահագործվող ենթահամակարգերը Վարձատուին հետ հանձման գործընթացներին;
 • Մասնակցել համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի և նորակառույց հիդրոտեխնիկական համակարգերի Ընկերությանը փոխանցման, հանձման-ընդունման հետ կապված գործընթացներին, օժանդակել այդ գործընթացների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերման և կազմման աշխատանքներին;
 • Մասնակցել Ընկերության ՋևՋ համակարգերի, կառուցվածքների սանիտարական պահպանման գոտիների համար պետությանը կամ համայնքներին (այսուհետ՝ Սեփականատեր) պատկանող հողամասերից սահմանափակ օգտվելու իրավունքի (սերվիտուտ) պայմանագրերի` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքման գործընթացներին;
 • Աջակցել ՋևՋ համակարգերի, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային համապատասխան ստորաբաժանումներում, իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված աշխատանքներին;
 • Մասնակցել Ընկերության հիմնական միջոցների վերագնահատման գործընթացներին;

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան կամ հարակից ոլորտներում (ադմինիստրատիվ աշխատանք, վարչական գործ, հաշվապահություն, պահեստի կառավարում կամ այլ համանման աշխատանքներ)
 • Համակարգչային ծրագրերի (MS Excel, Word, G suite, Outlook ) իմացություն
 • Անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է
 • Թիմային աշխատանք
 • Կազմակերպչական, գրավոր և բանավոր հաղորդակցման ունակություններ

Հավելյալ նշումներ

Թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները /CV հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով կից էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրի դաշտում պարտադիր նշելով պաշտոնը՝ Գույքի կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները: