Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր ինժեներ

Noy Invest Holding

Industry: Engineering, Architecture, Construction
Deadline: 4/12/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու գլխավոր ինժեների՝ կառուցապատման և շինարարության ոլորտում մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Պարտականություններ

 • Կառուցապատման և քաղաքաշինության ծրագրերի պատշաճ կազմակերպում
 • Հետևել և տիրապետել շինթույլտվություններին և առհասարակ շինարարությանն առնչվող ՀՀ օրենքներին և նորմատիվ ակտերին, որոնցով կանոնակարգվում են շինարարական կազմակերպության արտադրա-տնտեսական և ֆինանսա-տնտեսագիտական գործունեությունը
 • Արտադրա-տնտեսական պլանների կազմում և համաձայնեցում համապատասխան ինստանցիաների հետ՝ նախագծային ինստիտուտ և պետական այլ կառույցներ, այդ գործընթացի վերահսկում․
 • Ապահովել Ընկերության տեխնիկական պատրաստվածության անհրաժեշտ մակար­դակը, շինարարության արդյունավետության և աշխատանքի արտադրողականության բարձ­րացումը, շինարարական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, ժամանակին ու որակյալ նախապատրաստումը, սարքավորումների տեխնիկական շահա­գործումը, վերանորոգումը և արդիականացումը:
 • Մշակել տարեկան և ընթացիկ շինարարության սպասարկման և տեխնիկական վերազինման պլան:
 • Ընկերության միջին և երկարաժամկետ բիզնես-պլաններին համապատասխան ղեկա­վարել վերակառուցման և արդիականացման միջոցառումների մշակումը:
 • Իրականացնել վերահսկողություն բնապահպանական անվտանգության ապահով­ման, տեխնոլոգիական կարգապահության, աշխատանքի պաշտպանության և հակահրդե­հային անվտանգության կանոնների և նորմերի պահպանման նկատմամբ:
 • Ապահովել շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն ու ժամա­նակացույցի պահպանումը, շինարարական աշխատանքների համապատաս­խա­նությունը ծավալաթերթերին, բիզնես-նախագծին, նորմատիվ պահանջներին, շինարարական որակի ապահովման նորմերին և պայմանագրով նախատեսված այլ տեղական ու միջազգային պայմաններին:
 • Կազմակերպել նախագծերի պատրաստման գործընթացը շինարա­րատեխնիկական և ֆինանսական մասով՝ ենթակապալառուների և մատակարարների հետ Ընկերության արդյունավետ համագործակցության նպատակով:
 • Ապահովել պայմանագրերով նախատեսված պայմանների իրականացումը, դրանց խախտման դեպքում վարել բանակցություններ՝ վեճերի կարգավորման նպատակով,
 • Հսկողություն իրականացնել շինարարական նյութերի ու սարքավորումների ձեռքբերման համար նախատեսված ծախսվող միջոցների նկատմամբ:
 • Ապահովել նախագծերի և ծավալաթերթերի կազմման համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները:

Պահանջներ

 • բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • նվազագույնը 3-5 տարվա անընդմեջ մասնագիտական աշխատանքային փորձ շինարարության ոլորտում գլխավոր ինժեների պաշտոնում։ Աշխատանքային փորձում ցանկալի է ներառված լինի հետևյալ կառույցների հետ աշխատանք՝ «Քաղաքաշինության կոմիտե» կամ «Քաղաքապետարան», «Վեոլիա Ջուր», «Գազպրոմ», «Էլեկտրական Ցանցեր», «Որակի տեսչական մարմին»
 • նորմատիվային գործիքակազմերի գերազանց տիրապետում․
 • համակարգչային գերազանց գիտելիքներ։
 • վերլուծական միտք
 • բանակցային հմտություններ․
 • թիմում աշխատելու ունակություն
 • հայերեն և ռուսերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություն­­ներ, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:
 • խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու հմտություններ,
 • պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
 • գրավոր հաշվետվությունների կազմման հմտություններ:
 • պատասխանատվության բարձր զգացում

Հավելյալ նշումներ

Աշխատավարձը մրցակցային բարձր։

Աշխատանքային ռեժիմ՝ վեցօրյա, կիրակի հանգիստ։

Աշխատանքային ժամեր՝ 09։00–ից 18։00։

Spread the word! Share this job on social media