Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

X-Group

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 12/8/2022
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work experience: Senior

Նկարագրություն

« X-Group »- ը աշխատանքի է հրավիրում գլխավոր հաշվապահի տեղակալի :

Պարտականություններ

 • Ընկերության հաշվապահական հաշվառման կազմակերպում և հաշվետարության վարում,
 • ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման իրականացում, սահմանված կարգով և ժամկետներում պետական մարմիններին հաշվետվությունների ներկայացում ,
 • Ընկերության ծախսերի վերահսկում,
 • Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման և դրանց շարժի վերահսկողություն,
 • Ընկերության եկամուտների մուտքագրման վերահսկում ,
 • Բանկային հաշիվների կառավարում,
 • Հաշվետվությունների կազմում, հաշիվ/ապրանքագրերի դուրս գրում, ձևակերպում,
 • Աշխատավարձի և աշխատակազմի հետ կապված այլ ծախսերի հաշվարկում և ձևակերպում,
 • Գնորդների և մատակարարների գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հսկողություն,
 • Բանկերի և դրամարկղի միջոցով կատարվող գործարքների հսկողություն,
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն հաշվապահական, տնտեսագիտական կամ այլ համապատասխան բնագավառում,
 • Հաշվապահական հաշվառման և հարկային օրենսդրության իմացություն,
 • Առնվազն 3 տարվա ավագ հաշվապահի փորձառություն,
 • Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • MS Office փաթեթի գերազանց իմացություն, համակարգչային հաշվապահական ծրագրերի ներդրման և շահագործման փորձառությունը ցանկալի է,
 • 1C 8.3 հաշվապահական ծրագրի և առցանց բանկային համակարգերի հետ աշխատելու հմտություն,
 • Հավաստագրված հաշվապահի որակավորումը ցանկալի է,
 • Կազմակերպչական և արդյունավետ հաղորդակցության հմտություններով թիմային աշխատող, կառավարչական հմտություններ,
 • E-invoicingծրագրի իմացություն,
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու կարողություն:

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային 6-օրյա գրաֆիկ:

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

[email protected]