Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր հաշվապահ

FLYONE ARMENIA

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 2/16/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

«Ֆլայուան Արմենիա» ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում որոկավորված գլխավոր հաշվապահի:

Պարտականություններ

 • ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան իրականացնել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների (հարկային և վիճակագրական) ժամանակին կազմումն ու համապատասխան պետական մարմիններին ներկայացումը, իրականացնել սկզբնական փաստաթղթավորման վարում;
 • Իրականացնել դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում, հաշվապահական հաշվառման գրառումներում դրամական միջոցների հոսքերի ժամանակին արտացոլում;
 • Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման և դրանց շարժի վերահսկուղության իրականացում;
 • Բանկային քաղվածքների, դրամարկղային գործառնությունների գրանցում, բանկային փոխանցումների կատարում, այդ թվում միջազգային;
 • Իրականացնել կազմակերպության աշխատողների աշխատավարձի, հիվանդության և մայրության նպաստների հաշվարկում;
 • Հաշվապահական փաստաթղթերի, հաշվարկների և վճարային պարտավորությունների վրա վերահսկողության իրականացում;
 • Ընկերության հաշվապահական բաժնի աշխատանքների վերահսկողություն;
 • Իրականացնել կազմակերպության ղեկավարի, ֆինանսական տնօրենի կողմից հանձնարարված իր իրավասությունների մեջ գտնվող այլ առաջադրանքներ:

Հավելյալ նշումներ

 1. Պարտադիր փորձագետ-հաշվապահի որակավորման վկայականի (լիցենզիայի) առկայություն;
 2. Բարձրագույն կրթություն հաշվապահական հաշվառման, տնտեսագիտական կամ ֆինանսական ոլորտում;
 3. Առնվազն 3 տարվա գլխավոր հաշվապահի աշխատանքային փորձ (ավիաընկերության հաշվապահական հաշվառման փորձը կդիտվի որպես առավելություն);
 4. 1C, E-invoicing ծրագրերի պարտադիր իմացություն (այլ հարակից հաշվապահական ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն);
 5. Microsoft Office փաթեթի՝ մասնավորապես MS Word, Excel գերազանց իմացություն;
 6. Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների տիրապետում;
 7. Հարկային օրենսդրության, հաշվապահական հաշվառմանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրության գերազանց իմացություն;
 8. Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 9. Պատասխանատվության բարձր զգացում, սթրեսակայունություն, թիմում աշխատելու ունակություն: