Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր հաշվապահ

«Արաքս Թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ

Industry: Accounting, Finance, Banking
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում արտադրական ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող գլխավոր հաշվապահի:

Պարտականություններ

 • Ապահովել ճշգրիտ արտադրության ընթացքը,
 • Ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը,
 • Ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները,
 • Ապահովել կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտության ստուգումը և հաշվառումը,
 • Ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ՝ ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից,
 • Ապահովել առանձին ծախսային ծրագրերի գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը,
 • Հարկային հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, - Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
 • Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում

Պահանջներ

 • Բարձրագուն կրթություն` տնտեսագիտության և հաշվապահության ոլորտում,
 • 1C 8․2, 8․3 ծրագրի գերազանց տիրապետում,
 • Excel ծրագրի գերազանց տիրապետում,
 • Աշխատանքային փորձ արտադրության ոլորտում,
 • Առնվազն 5 տարի աշխատանքային փորձ արտադրական ոլորտում։

Հավելյալ նշումներ

Հասցե՝ ք.Երևան, Շիրակի 43:

6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ։

Աշխատավարձը՝ բարձր մրցակցային։

Դիմելու համար կարող եք ուղարկել ռեզյումե նշված էլ. հասցեին:

Spread the word! Share this job on social media