Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր հաշվապահ

Yerevan Jewellery Factory

Industry: Accounting, Finance, Banking, Production, Operations
Deadline: 5/27/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

Երևանի Ոսկերչական Ֆաբրիկան աշխատանքի է հրավիրում գլխավոր հաշվապահի, ով պատասխանատու է լինելու Ընկերության հաշվապահական բաժնի աշխատանքների կոորդինացման համար։

Պարտականություններ

 • Վարել հաշվապահական հաշվառում, ժամանակին կազմել և ընկերության ղեկավար կազմին ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվություններ ամսական, եռամսյակային, տարեկան կտրվածքով
 • Իրականացնել հարկային և այլ պարտադիր վճարումներ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
 • Իրականացնել հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների հաշվառում
 • Կատարել ֆինանսների և հաշիվների ամենօրյա գործառնություններ
 • Կատարել հաշվապահական հաշվառման վարում համաձայն հաշվապահական ստանդարտների և հարկային օրենսդրության
 • Կառավարել ֆինանսական և ծախսերի հաշվառման գործընթացը
 • Կառավարել ֆինանսների և հաշիվների ամենօրյա գործառնությունները
 • Կազմել և կառավարել կազմակերպության ծախսերի բյուջեն, մոնիթորինգ և վերահսկողություն իրականացնել ծախսերի նկատմամբ
 • Ժամանակին ներկայացնել ամսական համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների և վճարումների, դրամական հոսքերի կառավարման հաշվետվությունները
 • Ապահովել կազմակերպության պահանջները հարկային և աշխատանքային օրենսդրության, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ
 • Կատարել աշխատավարձի հաշվարկ
 • Պատրաստել և ներկայացնել հարկային և ֆինանսական հաշվետվություններ ՀՀ ՊԵԿ-ին, ինչպես նաև պետական և տեղական կառավարման այլ մարմիններին
 • Կատարել ընկերության գործունեությանն առնչվող և պաշտոնի իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարություններ

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, տնտեսագիտության, հաշվապահության կամ այլ հարակից ոլորտներում
 • ՀՀ հարկային օրենսդրության և ստանդարտների գերազանց իմացություն
 • ՀԾ և 1C ծրագրերի հաշվապահական ծրագրերի իմացություն
 • Հարկային, աշխատանքային և մաքսային օրենսդրության իմացություն
 • Փորձագետ հաշվապահի կամ որակավորման բարձրացման այլ վկայագրերը կդիտվեն որպես առավելություն
 • Առնվազն 7 տարվա փորձ՝ որպես Հաշվապահ, որից 3-ը՝ որպես Գլխավոր հաշվապահ
 • Հաղորդակցման, բանակցային և թիմում աշխատելու գերազանց հմտություն
 • Ռուսերենի լավ իմացություն
 • Հաղորդակցման և բանակցային հմտություն

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային գրաֆիկ՝ 5-օրյա

Վերոնշյալ չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում ինքնակենսագրական ուղարկել նշված էլեկտրոնային հասցեին։

Spread the word! Share this job on social media