Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր Հաշվապահ

Nazani Restaurant

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 4/12/2023
City: Ashtarak
Employment type: Full time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

Նազանի ռեստորանը աշխատանքի է հրավիրում HoReCa ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող գլխավոր հաշվապահի:

Պարտականություններ

 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ,
 • Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
 • Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
 • Ստացված հաշիվների և ծառայությունների ձևակերպում. Բանկային փոխանցումների կատարում
 • Հաշիվների դուրսգրում (E-invoicing) 7 ՀԾ ծրագրում ձևակերպում
 • Օրական և միջանկյալ ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ( եկամուտների և ծախսերի մասին հաշվետվություն,դրամական միջոցների մնացորդի և շարժի, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի և այլն)
 • Դրամարկղային գրքերի վարում, մուտքի և ելքի օրդերների կազմում, հսկողություն, Taxservice-ի և ձևակերպումների ճշտության ստուգում ՀԾ ծրագրում
 • Հիմնական միջոցների հաշվառման վարում
 • Աշխատավարձի հաշվարկ և ձևակերպումներ

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն հաշվապահության, ֆինանսների ոլորտներում
 • Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ HoReCa ոլորտում
 • Հարկային օրենսդրության գերազանց իմացություն
 • Օտար լեզունների բավարար իմացություն
 • Տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • Microsoft Office, e-Invoicing, Iiko ՀԾ ծրագրերի իմացություն
 • Վերլուծական մտածողություն և հետևողականություն

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր` 5 օրյա գրաֆիկ

Աշխատակիցների տեղափոխությունը իրականացվում է կազմակերպության կողմից:

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

naz242802@job.am