Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր Հաշվապահ

AREX Co

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 7/3/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

ՀՀ Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Ընկերության հաշվապահական հաշվառման ապահովում։

Պարտականություններ

 • Ընկերության ունեցվածքի, պարտավորությունների և տնտեսական գործառնությունների հաշվառում,
 • Հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական գործառույթների և ընթացակարգերի իրականացման վերահսկողություն,
 • Հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների և դրամական միջոցների շարժի հետ կապված գործարքների արտացոլում համապատասխան հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում,
 • Հարկերի և Օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարների հաշվարկում և փոխանցում,
 • Հարկային մարմնին, Ընկերության Ղեկավարին, աուդիտորներին և հաշվապահական հաշվետվությունների այլ օգտատերերին ճշգրիտ հաշվապահական տեղեկատվությամբ ապահովում,
 • Բանկային գործառնությունների իրականացում, համակարգում,
 • Նորաստեղծ պայմանագրերի, ներդրվող ներքին գործընթացների, հարկային և հաշվապահական հետևանք ունեցող որոշումների մասով քննարկումներին մասնակցություն,
 • Հարկային, վիճակագրական և այլ հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման ապահովում։

Պահանջներ

 • Առնվազն 3 տարվա գլխավոր հաշվապահի աշխատանքային փորձ (արտադրական ոլորտ),
 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Հարկային և հարակից օրենսդրության լավ իմացություն,
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն։

Նկարագրությանը համապատասխանող անձինք կարող են ուղարկել ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին: