Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր հաշվապահ

X-Group

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 9/18/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

Ընկերությանն անհրաժեշտ է բարձր որակավորում ունեցող գլխավոր հաշվապահ:

Պարտականություններ

 • Ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը,
 • Ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները,
 • Ապահովել կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտության ստուգումը և հաշվառումը,
 • Ապահովել գործուղման նպատակով տրված առհաշիվ գումարների ծախսման մասին հաշվետվությունների ընդունումը,
 • Ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ՝ ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից,
 • Ապահովել առանձին ծախսային ծրագրերի գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը,
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ,
 • Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
 • Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում

Պահանջներ

 • Բարձրագուն կրթություն` տնտեսագիտության և հաշվապահության ոլորտում,
 • 1C ծրագրի գերազանց տիրապետում,
 • ՀՀ և միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների իմացություն,
 • ACCA հաշվապահական որակավորման համապատասխան աստիճանի առկայությունը պարտադիր է,
 • Առնվազն 5 տարի աշխատանքային փորձ :

Հավելյալ նշումներ

5-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին:

Spread the word! Share this job on social media