Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր հաշվապահ

X-Group

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 9/1/2022

Նկարագրություն

Ընկերությանն անհրաժեշտ է արտադրական ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող գլխավոր հաշվապահ:

Պարտականություններ

 • Ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը,
 • Ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները,
 • Ապահովել կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտության ստուգումը և հաշվառումը,
 • Ապահովել գործուղման նպատակով տրված առհաշիվ գումարների ծախսման մասին հաշվետվությունների ընդունումը,
 • Ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ՝ ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից,
 • Ապահովել առանձին ծախսային ծրագրերի գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը,
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, 
 • Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
 • Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում

Պահանջներ

 • Բարձրագուն կրթություն` տնտեսագիտության և հաշվապահության ոլորտում, 
 • 1C ծրագրի գերազանց տիրապետում,
 • ՀՀ և միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների իմացություն,
 • ACCA հաշվապահական որակավորման համապատասխան աստիճանի առկայությունն կդիտվի որպես առավելություն,
 • Առնվազն 3 տարի աշխատանքային փորձ արտադրական ոլորտում:

Հավելյալ նշումներ

6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին: 

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: