Get our free app. It won't take up space on your device

Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

«HAYANTAR» STATE NON COMMERCIAL ORGANIZATION

Industry: Administrative, Clerical
Deadline: 4/5/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Salary: 227,000 ֏
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը աշխատանքի է հրավիրում ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի։

Պարտականություններ

  • կազմակերպում է ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար գնումների անվանացանկի կազմման գործընթացը,
  • կազմակերպում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացը,
  • իրականացնում է ֆինանսատնտեսական գործունեության ցուցանիշների գծով վիճակագրական և ընթացիկ հաշվետվությունների կազմման ու համապատասխան մարմիններին ներկայացման աշխատանքները,
  • մասնակցում է բաժնի կողմից ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված ոլորտներում աշխատանքների զարգացման ծրագրերի մշակմանը,
  • մասնակցում է կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության և գնահատման աշխատանքներին:
  • կատարում է բաժնի պետի այլ հանձնարարականներ

Պահանջներ

  • բարձրագույն կրթություն, առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ և գնումների համակարգողի որակավորում:
  • իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ինչպես նաև, ֆինանսական ոլորտի օրենսդրություն և այլն:

Հավելյալ նշումներ

Հետաքրքրված և համապատասխան թեկնածուները կարող են դիմել ուղարկելով ինքնակենսագրական նշված էլ․ հասցեին։

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

armf242677@job.am