Get our free app. It won't take up space on your device

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 8/27/2022

Work experience: Senior

Նկարագրություն

« Կլայկ » կահույքի սրահների ցանցը աշխատանքի է հրավիրում ֆինանսական տնօրենի։

Պարտականություններ

 • Վերլուծել առանձին ստորաբաժանումների շահութաբերություն

 • Տալ մասնագիտական խորհրդատվություն ֆինանսական ցուցանիշների բարելավման նպատակով

 • Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերի մշակում

 • Ֆինանսական հոսքերի կառավարում

 • Ֆինանսական հաշվետվությունների ժամանակին և պատշաճ կատարում

 • Դրամական հոսքերի, կապիտալի և գործառնական ծախսերի վերահսկում

 • Աշխատանք բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների հետ

 • Եկամուտների և ծախսերի վերլուծության ապահովում

 • Իրականացնել հաշվապահական բաժնի փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում և վարում

 • Մշակել և իրականացնել ներքին ֆինանսական վերահսկողություն և ընթացակարգեր

 • Մասնակցել բոնուսների և աշխատավարձերի համակարգի մշակմանն ու հաջորդիվ իրականացմանը

 • Ղեկավարել հարկային հաշվետվությունների պատրաստման և հանձնման գործընթացը

 • Ղեկավարել ֆինասական և հաշվապահական ստորաբաժանումները։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական կամ տնտեսագիտական ոլորտում

 • Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում

 • MS Office –ի և հաշվապահական 1C 7.7, 8.3 ծրագրերի լավ իմացություն

 • Հարկային օրենսդության և ՖՀՄՍ գերազանց իմացություն

 • Ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն

 • Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու հմտություն

 • Բյուջետավորման, ֆինանսական պլանավորման հմտություն

 • Վերլուծական և կազմակերպչական հմտություններ

 • Ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ, սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն

 • Շփման, խնդիրների լուծման և բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություներ

 • Թիմում աշխատելու և կազմակերպչական լավ հմտություններ։

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր և ժամեր

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: