Get our free app. It won't take up space on your device

Business Development Manager

Carrefour Armenia

Industry: Executive, Upper Management

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 6/12/2022

Work experience: Senior

Նկարագրություն

Քարֆուր Հայաստան ընկերությունը փնտրում է բիզնեսի զարգացման ղեկավարի, ով պատասխանատու կլինի նոր նախագծեր վարելու և հաջողությամբ իրագործելու, ինչպես նաև Ընկերության ռազմավարությանը համապատասխան ծրագրերի պատշաճ իրականացման համար:

Պարտականություններ

 • Ռազմավարական պլանավորում և իրականացում
 • Աջակցել գործադիր թիմին նոր զարգացումների վերաբերյալ շուկայական ռազմավարության պատրաստման գործում
 • Գնահատել և առաջարկել գործողությունների ծրագիր՝ շահութաբերությունը և արտադրողականությունը բարձրացնելու համար
 • Գնահատել տեղական շուկայի զարգացման միտումները, առաջարկել լուծումներ
 • Համագործակցել վաճառքի և մարքեթինգի կամ հարակից ստորաբաժանումների հետ՝ «սպառողների կարիքները» վերածելու բիզնեսի զարգացման գործող առաջարկների
 • Կատարել մրցակիցների վերլուծություն և բացահայտել նոր բիզնես հնարավորություններ, ըստ այդմ մշակել գործառնական պլաններ՝ ապահովելու մանրածախ առևտրի ընդլայնումը
 • Ապահովել, որ կնքված պայմանագրերն ու համաձայնագրերը մրցունակ են և նվազագույնի են հասցնում MAF-ի ռիսկի ենթարկվածությունը
 • Ապահովել մշակված նախագծերի ներդրումների վերադարձը` ձեռնարկելով բոլոր կանխարգելիչ միջոցները` հիմնված լավագույն փորձի վրա և անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկել ուղղիչ միջոցներ
 • Արտաքին և ներքին շահառուների հետ ամուր գործարարա հարաբերությունների ապահովում
 • Հաստատել գնումների վերաբերյալ համաձայնագրերը, հաստատել ընտրված ծառայություններ մատուցողներին՝ հիմնվելով սահմանված քաղաքականության և ընթացակարգերի վրա՝ միաժամանակ ապահովելով պլանավորված բյուջեների և ժամկետների հաշվառումը
 • Հետևել ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող աշխատանքի որակին և արդյունքներին, կազմել համապատասխան հաշվետվություններ
 • Բիզնես-զարգացումներից բխող այլ աշխատանքների կատարում

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /Business Administration, Economics կամ հարակից ոլորտներում
 • 3+ տարվա աշխատանքային համանման փորձառություն / որպես բիզնեսի զարգացման պատասխանատու, կոմերցիոն պրոյեկտների ղեկավար/
 • Անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն իմացություն / գրավոր, բանավոր/
 • MS փաթեթի լավ իմացություն /excel most/
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ՝ բանակցությունների վարման տեխնիկաների տրապետում
 • Թիմ ղեկավարելու ունակություն
 • Անալիտիկ մտածողություն
 • Պրոյեկտներ ղեկավարելու հմտություններ

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքի վայր՝ Արշակունյաց 34/3, Քարֆուր Հայաստան

5օրյա գրաֆիկ
Հարցազրույցի հրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունը հաղթահարած թեկնածուները

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: