Get our free app. It won't take up space on your device

Բարդ համակարգերի մոդելավորման մասնագետ

Zeemust

Industry: Information Technologies, Software Development, Internship
Deadline: 2/15/2023
City: Yerevan
Employment type: Fixible schedule
Work experience: Not required, Junior

Նկարագրություն

«Զիմաստ» ընկերությունը 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողներին ընձեռում է վճարովի պրակտիկայի հնարավորություն։

  • Դուք հասանելիություն կունենաք Սանտա Ֆեի համալսարանի կողմից մշակված բարդ համակարգերի մոդելավորման հատուկ կուրսին, որը հաջողությամբ ավարտելուց հետո Ձեր ստացած գիտելիքները կօգտագործեք պրակտիկայում;
  • Հնարավորություն կունենաք գործնականում մոդելավորել տարբեր հասարակական երևույթներ՝ Netlogo գործիքի կիրառման միջոցով;
  • Կզարգացնեք նոր հմտություններ և ձեռք կբերեք գիտելիքներ՝ նաև Ձեր մասնագիտական շրջանակից դուրս։

Պարտականություններ

  • Անհրաժեշտ է օրական 2 ժամ տրամադրել ձեռք բերելու նոր գործնական հմտություններ ու գիտելիքներ և ապահովել Ձեր ներգրավվածությունն ու գործուն մասնակցությունը փետրվար- հունիս ամիսների ընթացքում կայանալիք պրակտիկային։
  • Տեսական գիտելիքների ձեռքբերմանը հաջորդելու է գործնականում այդ ամենը կիրառելու փուլը՝ տարբեր հասարակական երևույթների մոդելավորումը՝ զուգակցված ժամանակակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։

Պահանջներ

  • Անգլերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր);
  • Մաթեմատիկայի գիտելիքներ` առնվազն դպրոցական մակարդակի;
  • Աշխատանքի կազմակերպման, պլանավորման և գերակայությունների սահմանման հմտություններ, կարգապահություն և պատասխանատվության բարձր զգացում;
  • Մեծ քանակությամբ տեղեկատվության հետ սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն;
  • Տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն։

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

[email protected]