Get our free app. It won't take up space on your device

Բանվոր / Բանվորուհի

"Թամարա" ՍՊԸ

Industry: Production, Operations
Deadline: 6/11/2023
City: Abovyan
Employment type: Full time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

Արտադրություն

Պահանջներ

  • ցանկալի է աշխատանքային փորձ

Հավելյալ նշումներ

6 օրյա աշխ.շաբաթ

Դիմելու համար կարող եք ուղարկել ռեզյումե կամ դիմել նամակի միջոցով:

How to apply?
* The employer marked form fields as mandatory.
Full Name is required
Cover letter
*You can write up to 1500 characters

Resume