Get our free app. It won't take up space on your device

Ավագ քիմիկ/ մանրէաբան

Armenia Wine Company LLC

Industry: Production, Operations, Biological, Chemical
City: Ashtarak
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Արմենիա Վայն Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում Ավագ քիմիկ/ մանրէաբանի։

Պարտականություններ

 • Իրականացնել պատրաստի արտադրանքի, հումքի և ջրի ֆիզիկոքիմիական և մանրէաբանական անալիզներ,

 • Իրականացնել նմուշառում,

 • Պատրաստել սննդամիջավայրեր, որոնք օգտագործվում են մանրէաբանական անալիզների համար,

 • Հետևել լաբորատոր սարքավորումների ճշգրիտ աշխատանքին, անճշտությունների դեպքում հայտնել անմիջական ղեկավարին,

 • Բոլոր անալիզների արդյունքները գրանցել մատյանում և համապատասխան ծրագրերում,

 • Վերահսկել արտադրամասերի պահամանների և սարքավորումների սանիտարահիգենիկ վիճակը,

 • Ապահովել լաբորատորիայի մաքրությունը, հետևել անվտանգության կանոններին,

 • Վերահսկել պատրաստի արտադրանքի շշալցման գործընթացը,

Անհրաժեշտ որակավորումներ

 • Բարձրագույն կրթություն քիմիայի կամ գինեգործության ոլորտում

 • Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

 • MS Office-ի իմացություն

 • Ռուսերենի և անգլերենի իմացություն

 • Համակարգված աշխատելու հմտություն

 • Թիմում աշխատելու հմտություն

Spread the word! Share this job on social media