Get our free app. It won't take up space on your device

Ավագ իրավաբան

Wise Law Firm LLC

Industry: Legal, Insurance

City: Yerevan

Salary: Մրցակցային

Employment type: Full time

Deadline: 5/27/2022

Work experience: Mid level

Գործատու կազմակերպություն՝ WISE LAW FIRM, որը հանդիսանում է փաստաբանական գրասենյակ, որը մասնագիտացած է կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում։

Աշխատանքի ժամանակաշրջանը՝ մինչև երեք ամիս փորձաշրջան, աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը՝ անորոշ:

Պահանջվող աշխատանքային փորձ՝ առնվազն երկու տարի կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում։

Պահանջվող որակավորումը և հմտությունները`

1. Իրավունքի բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի աստիճան (իրավունքի մագիստրոսի կամ գիտությունների թեկնածուի աստիճանները կդիտվեն որպես առավելություն)․

2. Կորպորատիվ իրավունքի իմացություն (պայմանագրային իրավահարաբերություններ, իրավաբանական անձանց հետ կապված հարցեր, աշխատանքային իրավահարաբերություններ և այլն)․

4. Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն` MS Office (այդ թվում` MS Excel), հայերեն և օտարալեզու իրավական աղբյուրներ, համացանց, էլեկտրոնային նամակագրություն և այլն․

5. Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն (գրականությունից և այլ աղբյուրներից ազատ օգտվելու հմտություններ, ազատ փաստաթղթերի կազմում, նշված լեզուներով ազատ շփում և աշխատելու հմտություններ, իրավաբանական տեքստերի թարգմանություններ)․

6. Պատասխանատվության բարձր զգացում, ճշտապահություն, հաղորդակցվելու և բանակցելու հմտություններ, թիմային աշխատանք։

Աշխատանքային գործառություները և պարտականությունները (հիմնական)`

1. Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում (բանավոր և գրավոր)․

2. Իրավաբանական աուդիտ և իրավական հետազոտություններ․

3. Պայմանագրերի կազմում․

4. Բանակցությունների վարում․

5. Կազմակերպությունների գրանցում և վերակազմակերպում․

6․ Մտավոր սեփականության հետ կապված հարցեր․

7․ Իրավաբանական բնույթի փաստաթղթերի կազմում։

Դիմելու կարգը` շահագրգիռ անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը էլեկտրոնային փոստին:

Ընկերությունը կապ կհաստատի միայն այն հավակնորդների հետ, ում հետ որոշվել է անցկացնել հարցազրույց:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: