Get our free app. It won't take up space on your device

Ավագ հաշվապահ

GAVA GROUP LLC

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 8/4/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Salary:
Monthly 230,000-260,000 ֏
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Mid level, Senior

Նկարագրություն

Գավա Գրուպը փնտրում է հաշվապահ՝ հաշվապահական հաշվառման թիմը համալրելու նպատակով, ով կիրականացնի ընկերության ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման գործառույթների կազմակերպման և իրականացման համար։։

Աշխատանքային 6-օրյա գրաֆիկ

Պարտականություններ

 • Անմիջականորեն իրականացնել և/կամ վերահսկել հաշվապահական և ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջականությունն ու ճշգրտությունը, վարել և վերահսկել ընթացիկ հաշվապահությունը
 • Հետևել հաշվապահական և ֆինանսահարկային օրենսդրության փոփոխություններին, և ապահովել հաշվապահության վարումը գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան
 • Ապահովել հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների և դրամական միջոցների հաշվառումը, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլումը հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում,
 • Հետևել հաշվապահական և ֆինանսահարկային օրենսդրության փոփոխություններին
 • Վարել հաշվապահական հաշվառումը, կազմել հաշվետվությունները և ժամանակին ներկայացնել ՀՀ հարկային տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ,
 • Ապահովել եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ վերլուծությունը
 • Կազմել ծախսերի բյուջե, մոնիտորինգ և վերահսկողություն իրականացնել ծախսերի նկատմամբ
 • Ապահովել ձեռք բերված նյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման,
  պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները
 • Ապահովել աշխատողների վերաբերյալ անհատական հաշվետվությունների կազմումը և
  ներկայացումը
 • Դեբիտորական-կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ հավետվությունների պատրաստում
 • Կազմել ծախսերի բյուջե, մոնիտորինգ և վերահսկողություն իրականացնել ծախսերի նկատմամբ
 • Վիճակագրության կազմում և հանձնում
 • Կատարել Ընկերության աշխատավարձերի հաշվարկը,
 • Ապահովել ձեռք բերված նյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման,
  պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները
 • Ապահովել աշխատողների վերաբերյալ անհատական հաշվետվությունների կազմումը և
  ներկայացումը
 • Պատվերների մուտքագրում և ելքագրում
 • Կատարել պաշտոնից բխող Ընկերության գործունեությանն առնչվող այլ գործառույթներ:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն՝ համապատասխան ոլորտում
 • 1C և ՀԾ ծրագրերի իմացություն
 • Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների իմացություն
 • Հարկային և մաքսային օրենսդրության գերազանց իմացություն
 • Ակտիվություն, սովորելու և զարգանալու ցանկություն
 • Գերազանց հաղորդակցման, կոնֆլիկտների հարթման և լուծման կարողություն
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ
 • Սթրեսակայունություն և ծանրաբեռնված աշխատելու կարողություն
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարում և առաջնահերթության որոշում
 • Ընդգծված ուշադրություն և գաղտնապահություն
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզվով հաղորդակցվելու բավարար իմացություն
 • Նվազագույնը 5 տարվա մասնագիտական փորձ

Բենեֆիտներ

 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Նվերներ աշխատակիցներին
 • Բոնուսային համակարգ
 • Առկա ապրանքատեսականու համար մինչև 10% զեղչի տրամադրում
 • Առողջ աշխատանքային մթնոլորտ

Spread the word! Share this job on social media