Get our free app. It won't take up space on your device
Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 8/1/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Senior

Նկարագրություն

Աշխատանքի է հրավիրում ավագ հաշվապահի:

Պարտականություններ

 • Ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը
 • Ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները
 • Ապահովել կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտության ստուգումը և հաշվառումը
 • Ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ՝ ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից
 • Ապահովել առանձին ծախսային ծրագրերի գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը
 • Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
 • Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում։

Պահանջներ

 • Բարձրագուն կրթություն` տնտեսագիտության և հաշվապահության ոլորտում
 • Առնվազն 3 տարի աշխատանքային փորձ
 • 1C 8․3 ծրագրի գերազանց տիրապետում
 • ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների իմացություն
 • ACCA հաշվապահական որակավորման համապատասխան աստիճանի առկայությունն կդիտվի որպես առավելություն։

Հավելյալ նշումներ

Spread the word! Share this job on social media