Get our free app. It won't take up space on your device

Արտադրության ղեկավար

"Mehrabyan And Sons" LLC

Industry: Production, Operations
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն՝

«Մեհրաբյան և Որդիներ» ՍՊ Ընկերությունը փնտրում է շինարարական չոր շաղախի արտադրության ղեկավարի, ով պետք է իրականացնի ամբողջ ընկերության արտադրության հոսքագծերի գործունեության ղեկավարումը։

Պարտականություններ՝

 • իրականացնել արտադրական աշխատանքի պլանավորում և ողջ գործընթացի վերահսկում,
 • ապահովել թողարկված արտադրանքի բարձր որակն ու հուսալիությունը,
 • ղեկավարել արտադրության մեջ ներգրաված աշխատակազմին,
 • գնահատել ծախսերը և ընդլայնել որակի չափանիշները,
 • ապահովել սարքավորումների անխափան աշխատանքը և սպասարկումը,
 • ապահովել արտադրական պրոցեսի հետ կապված հրահանգները և դրանց կոնկրետ կատարումը,
 • իրականացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերի վարում,
 • ընկերության բիզնես ծրագրերին համապատասխան արտադրական գործընթացների կազմակերպում և ապահովում,
 • աշխատողների կողմից աշխատանքի առողջության և անվտանգության կանոնների և կանոնակարգերի, արտադրության և աշխատանքային կարգապահության, աշխատանքային ներքին կանոնակարգերի համապատասխանության մոնիտորինգ,
 • աշխատանքային գրաֆիկի ձևավորում և դրա կատարման վերահսկում,
 • արտադրված արտադրանքի որակի վերահսկում, նյութերի և բաղադրիչների գնման պլանների ձևավորում՝ արտադրությունն ապահովելու, սարքավորումների պահպանման և վերանորոգման կառավարում, անվտանգության պահանջներին համապատասխանության ապահովում,
 • նյութական ծախսերի, նյութերի, գործիքների, բաղադրիչների սպառման հաշվարկ և այլն,
 • արտադրական պլանին և մատակարարման պայմանագրերին համապատասխան արտադրանքի ռիթմիկ արտադրության ապահովում,
 • բաղադրիչների, հումքի, նյութերի և պատրաստի արտադրանքի շարժի վերահսկում։

Պահանջներ՝

 • բարձրագույն կրթություն,
 • նվազագույնը 5 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • արտադրության պլանավորման փորձ,
 • աշխատակազմի կառավարման հմտություններ,
 • բազմախնդիր միջավայրում աշխատելու ունակություն,
 • ճկունություն և պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն,
 • համակարգչային գիտելիքներ: