Get our free app. It won't take up space on your device

Անվտանգության աշխատակից

SAS GROUP

Industry: Security, Protective Services
Deadline: 4/12/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Not required, Junior, Mid level

ՍԱՍ ԳՐՈՒՊ-ին Պահանջվում է անվտանգության աշխատակից

Պարտականություններ

  • Հանձնարարության համապատասխան աշխատանքների կատարում.
  • Անվտանգության ապահովում.
  • Վերահսկել աշխատակիցների, այցելուների ելումուտը, կատարել գրանցումներ.
  • Կատարել անվտանգության պաշտոնից բխող այլ պարտականություններ:

Պահանջներ

  • Ֆիզիկական լավ վիճակ, սպորտային պատրաստվածություն, առողջ ապրելակերպ, ցանկալի է առանց վնասակար սովորությունների
  • Շփման հմտություններ
  • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
  • Հանձնարարությունների անթերի կատարում, հրահանգներին հետևելու պատրաստակամություն - Ստրեսակայուն, լարված պայմաններում աշխատելու կարողություն
  • Բծախնդրություն, ճշտապահություն.
  • Անվտանգության օրենքների և տեխնիկական անվտանգության կանոնների ընդհանուր իմացություն - Հիմնական անվտանգության խնդիրները/պատահարները նկատելու և ուղղելու կարողություն, ինչպես նաև դրանց մասին անմիջապես զեկուցելու կարողություն:
How to apply?
* The employer marked form fields as mandatory.
Full Name is required
Profile picture *
Cover letter
*You can write up to 1500 characters

Resume