Get our free app. It won't take up space on your device

Անտառվերականգնման, անտառապատման և պաշտպանության բաժնում գլխավոր կամ առաջատար մասնագետ

«HAYANTAR» STATE NON COMMERCIAL ORGANIZATION

Industry: Administrative, Clerical, Accounting, Finance, Banking
Deadline: 6/11/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Salary: 227,000 ֏
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Mid level

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը աշխատանքի է հրավիրում անտառվերականգնման, անտառապատման և պաշտպանության բաժնում գլխավոր կամ առաջատար մասնագետի։

Նկարագրություն

 1. բարձրագույն մասնագիտական կրթություն անտառային ոլորտի՝ անտառագետ, գյուղատնտես և համապատասխան բնագավառի առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,
 2. իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (այդ թվում համապատասխան ոլորտի օրենսդրություն և այլ իրավական ակտեր).

Պարտականություններ

 • 1) ընդունում, ստուգում, վերլուծում և ամփոփում է անտառտնտեսություններից ստացված ամսեկան, եռամսյակային և տարեկան, ինչպես նաև տեխնիկական ընդունման և գույքագրման հաշվետվությունները անտառվերականգնման ու անտառապատման բնագավառում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ,

  2) մասնակցում է տարեկան հաշվետվությունների ամփոփված տվյալների քննարկմանը և ներկայացնում իր դիտողություններն ու առաջարկությունները հայտնաբերված թերությունների վերացման, ինչպես նաև բնագավառում իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ,

  3) տարեկան հաշվետվությունների և գույքագրման ամփոփ նյութերի վերլուծության հիման վրա պլանավորում է նախորդ տարում հիմնադրված անտառմշակույթների հետագա լրացման և խնամքի ծավալները, հաշվարկում յուրաքանչյուր անտառտնտեսության համար անհրաժեշտ տնկանյութի քանակը,

  4) գույքագրման ամփոփ նյութերի վերլուծության հիման վրա որոշում է տնկման պիտանի տնկանյութի քանակը և պլանավորում պիտանի տնկանյութի բաշխումը ըստ անտառտնտեսությունների` լրացման, անտառապատման և անտառվերականգնման աշխատանքների անհրաժեշտ ծավալների իրականացման համար,

  5) գույքագրման ամփոփ նյութերի վերլուծության հիման վրա պլանավորում է անտառային տնկարանների ու դպրոց հողամասերի հիմնադրման ծավալները ըստ անտառտնտեսությունների,

  6) ոռոգելի տարածքների համար իրականացնում է հիմնադրված և հիմնադրվող անտառմշակույթների, տնկարանների ու դպրոց հողամասերի ոռոգման ջրի, իսկ պոմպակայանի առկայության դեպքում նաև էլեկտրաէներգիայի ծախսի, ինչպես նաև ոռոգման աշխատանքների ծավալների պլանավորում համաձայն նորմատիվային ցուցանիշների,

  7) ոռոգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում հետևում է դրանց ճշգրիտ կատարմանը նախատեսված պլանների և նորմատիվային ցուցանիշների համապատասխան, անհրաժեշտության դեպքում տեղերում ցուցաբերում մասնագիտական օգնություն,

  8) կատարում է անտառտնտեսությունների կողմից իրականացվող անտառվերականգնման, անտառապատման, բնական, բնաշիվային վերաճի օժանդակող աշխատանքների որակի ուսումնասիրություն, ճշտում աշխատանքների կատարված ծավալների համապատասխանությունը պլանավորվածին, տեղում ցուցաբերում է մասնագիտական օգնություն,

  9) կատարում է անտառտնտեսությունների կողմից հինմադրված տնկարանների ու դպրոց հողամասերի ուսումնասիրություն, հողի նախապատրաստման, ցանքսի, տնկման (դպրոց հողամասեր) խնամքի և ոռոգման աշխատանքների համապատասխանությունը նորմատիվային ցուցանիշներին, անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերում մասնագիտական օգնություն, ուսումնասիրում է մասնագիտական գրականություն իր մասնագիտական որակավորումը բարձրացնելու նպատակով, մասնակցում է անտառվերականգնման և անտառապատման բնագավառում մեթոդական ցուցումների և այլ նորմատիվային ակտերի մշակման գործընթացին,

  10) մասնակցում է կազմակերպությունների, անտառտնտեսությունների և քաղաքացիների կողմից ստացված գրությունների ու նամակների քննարկման և պատասխանի մշակման գործընթացին:

Հավելյալ նշումներ

Համապատասխան թեկնածուները կարող են դիմել ուղարկելով ինքակենսագրական նշված էլ․ հասցեին։

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

armf244297@job.am